Verejná zbierka  v dňoch od 11. do 14. septembra 2014

 

Verejná zbierka pod názvom Výstavba Farského kostola Božieho milosrdenstva v Trnave - Prednádraží Rímskokatolíckej cirkvi - farnosť Božieho milosrdenstva, so sídlom v Trnave, Botanická ulica 52, IČO: 42155398 na výstavbu Farského kostola Božieho milosrdenstva v Trnave bola v súlade s platnými právnymi predpismi schválená Okresným úradom Trnava odborom všeobecnej vnútornej správy, Kollárova 8, 917 02 Trnava pod číslom: OU-TT-OVVS1-2014/020020 Rozhodnutím o zápise zbierky do registra zbierok, ktoré nadobudlo právoplatnosť 09.09.2014.  Registrové číslo zbierky je 205-2014-020020.

 

Základy kostola tesne pred finišom - august 2014

1 | 2 | 3 >>

Základy kostola pred dokončením

1 | 2 | 3 >>

stavba kostola II. Júl 2014

Začiatok výstavby kostola Trnava - Prednádražie. Prvý betón do základov. Júl.2014

1 | 2 | 3 >>