Správy

Faustínček opäť v akcii

03.09.2018 17:00
Prázdniny skončili, a náš rodinný spevácky zbor Faustínček sa prvý školský deň /3. 9. 2018/ znova stretol v Pastoračnom centre Božieho milosrdenstva na Botanickej ulici. Pod vedením manželov Dominiky a Jozefa Blahúnkových sa nacvičovali piesne, ktoré sa budú spievať najbližšiu nedeľu...

Farnosť Prednádražie pozvala k sláveniu sviatku Božieho milosrdenstva všetkých veriacich z blízkeho i ďalekého okolia.

08.04.2018 00:00
    V dňoch 6. – 8. apríla sa vo farnosti Trnava - Prednádražie konalo trojdnie zamerané na oslavu sviatku Božieho milosrdenstva. Hlavným mottom stretnutia boli slová sv. Jána Pavla II.: „Kráčajte vždy vo svetle vzkrieseného Krista. Buďte silný vo viere a v láske...

Biela Sobota 2018

31.03.2018 00:00

Karneval 2018

10.02.2018 15:00
Ako býva dobrým zvykom, aj tento rok sa uskutočnil v našej farnosti už 6. ročník Karnevalu pre deti a rodiny, s rekordnou účasťou 93 detí. Hneď v  úvode nám mamičky zo speváckeho zboru Faustínček zahrali divadielko o Pampúšikovi a jeho putovaní so zvieratkami. Následný bohatý program...

Fašiangová veselica 2018

27.01.2018 15:00
V sobotu 27. januára žilo Pastoračné centrum Božieho milosrdenstva hudbou, dobrou náladou a tancom. Fašiangová veselica 2018 začala o 15.00 príhovorom pána farára Mgr. Mariána Díreša a niekoľkými vtipmi.  Program pokračoval tancom, vedomostným kvízom a zábavným programom...

Piate výročie otvorenia a požehnania Pastoračného centra

14.10.2017 10:00
  Tak ako spievame v 122. žalme, „S radosťou pôjdeme do domu Pánovho“, išli sme aj my, farníci farnosti Božieho milosrdenstva s radosťou a nadšením v sobotu 14. októbra do Pastoračného centra, aby sme si spoločne pripomenuli 5. výročie jeho otvorenia a požehnania....

Boj proti hladu 2017

24.09.2017 00:00
V zbierke „Boj proti hladu 2017“ sa vyzbieralo vyše 200,- €. Vincentínska rodina vyslovuje srdečné Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Sviatok sv. Petra a Pavla, 9. výročie založenie farnosti, koniec školského roka

29.06.2017 18:30
29. júna 2017 sme si pripomenuli sviatok sv. Petra a Pavla, založenie našej Farnosti Božieho milosrdenstva a koniec školského roka. Krásna príležitosť spojiť tieto tri udalosti v jednu oslavu. V prvom rade to bola ďakovná svätá omša za dary, tak hmotné ako i duchovné za 9 rokov...

V mesiaci máji vyvrcholila príprava detí k sviatosti zmierenia a Eucharistie vo Farnosti Božieho milosrdenstva Trnava – Prednádražie.

13.05.2017 00:00
V mesiaci máji vyvrcholila príprava detí k sviatosti zmierenia a Eucharistie vo Farnosti Božieho milosrdenstva Trnava – Prednádražie.   Deti prvú sv. spoveď a slávnosť 1. sv. prijímania mali v Kostole sv. Jakuba v Trnave – u františkánov. 27 detí prvý krát sa zmierilo s Otcom vo sviatosti...

Sviatok Božieho milosrdenstva - Slávenie trojdnia

21.04.2017 18:00
Slávili sme sviatok Božieho milosrdenstva. Stalo sa akousi tradíciou, že naša farnosť sa každoročne pripravuje na slávenie sviatku Božieho milosrdenstva deviatnikom, ktorý sa modlíme pred každou svätou omšou a tzv. trojdním. Tohtoročným mottom bol citát: Ja som dala svetu Spasiteľa a ty máš...

BIELA SOBOTA 2017

15.04.2017 20:00

Tiché nesenie kríža 2017

14.04.2017 12:00

Raňajky pred Pastoračným centrom na slávnosť Zvestovania Pána alebo 25. marec – meniny pána farára Mariána

25.03.2017 08:00
Dnes je slávnosť Zvestovania Pána, čo sme aj slávili pri svätej omši ráno o 8. hodine. V homílii pán farár spomenul veľa biblických mien, ktoré súvisia s dnešnou slávnosťou. Anjela Gabriela, Pannu Máriu, sv. Jozefa, Dávida, Jakubov rod, ale i meno Ježiš – ktoré dáva Boh svojmu...

Zbierka na stavbu kostola

19.03.2017 00:00
V nedeľu 19.3. sa konala zbierka na stavbu kostola. Vyzbieralo sa 2.000,- EUR. Pán Boh zaplať za Vaše dary.

Vo veku 84 rokov zomrel kardinál Miloslav Vlk, emeritný pražský arcibiskup

18.03.2017 11:38
Česko 18. marca - Vo veku 84 rokov dnes zomrel kardinál Miloslav Vlk, emeritný pražský arcibiskup. Zomrel v Prahe po zápase s rakovinou. Kardinál Miloslav Vlk bol v rokoch 1991-2010 pražským arcibiskupom a českým prímasom. V rokoch 1991-1993 bol predsedom Konferencie...

Pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii 2017

12.03.2017 15:00
Ak je cesta jednotvárna a ťažká, ak vedie do hrobu, viem, že za hrobom nás čakáš Ty vo svojej sláve. Pane, pomôž nám neochvejne kráčať za Tebou; daj, aby sme Ťa stále videli a pomáhali Ti v našich bratoch. Amen.

Držme sa lana Božieho slova

05.03.2017 10:30
Na svätej omši Prvú pôstnu nedeľu sme počuli, ako Pán Ježiš zvíťazil nad pokušeniami. Držal sa slov svojho Otca. Hoci mu diabol ponúkal moc, bohatstvo a vládu, ak mu bude slúžiť, on sa nedal zviesť. Dal nám všetkým príklad, ako odolať. Božie slovo je ako lano, ktoré nás istí, aby sme nespadli,...

Fašiangové posedenie 2017

25.02.2017 15:00
Okrem karnevalu pre deti naša farnosť na sobotné popoludnie 25. februára pripravila fašiangové posedenie aj pre rodiny a starších. Čas, kedy môžeme odhodiť na chvíľu svoje povinnosti a zabaviť sa pri dobrom jedle a príjemnej zábave. Program bol pestrý. V úvode nám zahrali Magdaléna...

22. februára ....

22.02.2017 00:00
...si pripomíname 86. výročie zjavenia obrazu Milosrdného Krista sv. sestre Faustíne v kláštore v Plocku. Obraz predstavuje zmŕtvychvstalého Spasiteľa, ktorý prináša ľuďom pokoj odpustením hriechov za cenu svojho umučenia a smrti na kríži. Lúče krvi a vody, prúdiace zo srdca prebodnutého...

Karneval pre deti 2017

18.02.2017 15:00
Ako každoročne, tak i tento rok sme spestrili fašiangové obdobie karnevalom pre deti. Mravčekovia, Lienky a Chrobáčik so svojou scénkou, kráľovné, víly, rytier, námorník,  zvieratká  - jednoducho rôzne  postavičky premenili v sobotu popoludní 18. januára naše...

15. február - sv. sestra Faustína Kowalská, blahoslavený vdp. prof. Michal Sopočko

15.02.2017 00:00
Na stredu 15. februára pripadajú rehoľné meniny sv. sestry Faustíny Kowalskej. Zároveň je tento deň aj liturgickou spomienkou na jej vilňuského spovedníka vdp. prof. Michala Sopočku, ktorého si v Cirkvi od 28. septembra 2008 ctíme ako blahoslaveného. Práve v tento deň, v deň rehoľnín...

Zbierka na stavbu kostola

12.02.2017 00:00
V nedeľu 12.02.2017 sa konala zbierka na stavbu kostola. Vyzbieralo sa 2 780,- EUR. Pán Boh odmeň vašu štedrosť.

Krakovské sanktuárium v číslach

14.01.2017 00:00
Jubilejný svätý rok milosrdenstva bol pre Cirkev veľkým požehnaním. Svedčí o tom aj rekordný počet pútnikov, ktorí navštívili Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove: okolo 5 miliónov zo 180 krajín sveta! Len zo Slovenska ich bolo 56 000! V slovenčine odznelo 164 príhovorov a...

My, traja králi z východu

06.01.2017 10:30
My, traja králi z východu vinšujeme vám, aby ste mali doma pohodu, aby ste múdri ako my boli a peňazí hojnosť mali. V tieto sviatky vianočné vinšujeme  vám srdečne, veľa zdravia, šťastia, pokoj stály, aby ste sa ničoho nebáli a po celý rok dobre mali. Nech Vám na nebi...

Novoročný vinš

01.01.2017 00:00
Milí moji farníci, nech ste všetci zlatí, nech vám v tomto roku zvýšia dôchodky i platy. Nech ste zdraví ako ryby, nech neurobíte v tohtoročných rozhodnutiach žiadne chyby. Nech máte zdravé zúbky, červené líčka a silné nôžky, nech nenarastú vám na hlave rožky. Nech dokážete zvládnuť...

Boh sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi

25.12.2016 10:30
Na najkrajšie sviatky v roku – Vianoce sa teší každé dieťa. Sú o láske Boha k človeku. Pozývajú nás prežívať život v rozdávaní pokoja a radosti.  Vyzývajú nás k vzájomnej úcte a podnecujú k láske jedného voči druhému. Nech v srdciach nás všetkých sa narodí...

Prišiel svätý Mikuláš 2016

06.12.2016 18:30

Zapaľovanie sviec na adventnom venci na Trojičnom námestí s príhovorom nášho pána farára

26.11.2016 17:00

Boli sme na Trnavskej novéne 2016 ...

21.11.2016 18:00
Deväť novembrových dní je každoročne pre Trnavu a pútnikov prichádzajúcich do tohto mesta dňami, v ktorých si zvlášť vyprosujeme od Trnavskej Panny Márie milosti pre seba, ale i pre iných. Kazatelia jednotlivých dní sa pokúsili nám vysvetliť, ako aplikovať do každodenného života...

78. výročie narodenín pre nebo sv. sestry Faustíny Kowalskej

05.10.2016 00:00
05.10.2016 si pripomíname 78. výročie narodenín pre nebo sv. sestry Faustíny Kowalskej. Ako vyzeral jej prechod do večnosti? Prinášame svedectvo jedného z dvoch svedkov jej smrti - sr. M. Eufémie Traczyňskej: Počas večere sa ozval zvonček. Bolo jasné, že sestra Faustína zomiera....

Zbierka boja proti hladu

25.09.2016 00:00
Veriaci z Pastoračného centra BM prispeli na zbierku Boja proti hladu sumou 365,- EUR.

Birmovanci 2015-2016

17.09.2016 10:00
Sviatosť birmovania 17. septembra 2016        

Sviatosť birmovania 17. septembra 2016

17.09.2016 10:00
Sviatosť kresťanskej dospelosti, ktorá je potrebná na dovŕšenie krstnej milosti, prijalo v sobotu 17. 9. 2016 pri svätej omši o 10.00 hodine 22 kandidátov našej farnosti. Počas viac ako ročnej príprave, ktorú viedol farár farnosti vdp. Marián Díreš, nešlo len o náboženské vedomosti,...

81. výročie zjavenia korunky Božieho milosrdenstva

13.09.2016 00:00
Túto modlitbu nadiktoval Pán Ježiš sestre Faustíne vo Vilniuse 13. – 14. septembra 1935 ako modlitbu na odčinenie a zmiernenie Božieho hnevu. Keď sa budú modliť túto korunku - prisľúbil Pán Ježiš - rád im dám všetko, o čo ma budú prosiť, ak to bude v zhode s mojou vôľou....

111. narodeniny

25.08.2016 00:00
111. narodeniny by vo štvrtok 25. augusta oslávila Helena Kowalská, vo svete známa pod rehoľným menom sestra Mária Faustína od Najsvätejšej Sviatosti... Sviatosť krstu prijala hneď po dvoch dňoch 27. augusta o 13.00 hod. vo Farnosti sv. Kazimíra vo Swiniciach Warckich (Wloclawská...

POĎAKOVANIE

03.06.2016 08:28
V knihe Kazateľ čítame: „Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.“ (Kaz 3, 1.7) Posledné tri soboty (14., 21. a 28. 5.2016) prišiel čas, keď rodičia z našej farnosti priviedli svoje deti v bielom rúchu, aby prvýkrát prijali Telo nášho Pána. Teraz nastal čas,...

MIMORIADNY SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA V PASTORAČNOM CENTRE NA PREDNÁDRAŽÍ 01.04.2016 - 03.04.2016

01.04.2016 00:00
  On je so mnou           Počas mimoriadneho svätého roku milosrdenstva sme mohli zažiť mimoriadne chvíle počas trojdnia, ktoré sme slávili pred nedeľou Božieho milosrdenstva v našom pastoračnom centre. Boli to chvíle naplnené hojnými milosťami, ktoré nám Pán...

Via Crucis Tyrnaviensis 2016

25.03.2016 12:00
Via Crucis Tyrnaviensis 2016

Zbierka na stavbu kostola 28.02.2016

28.02.2016 00:00
V nedeľu 28.02.2016 sa na stavbu kostola vyzbieralo 2.285,- EUR. Pán Boh odmeň každý Váš milodar.

1931 - 22. február - 2016

22.02.2016 00:00
V pondelok 22. februára si pripomíname 85. výročie zjavenia obrazu Milosrdného Krista. Večer, keď som bola v cele, uzrela som Pána Ježiša v bielom rúchu. Jednu ruku mal pozdvihnutú na žehnanie a druhou sa dotýkal odevu na prsiach. Z poodhaleného rúcha na prsiach vychádzali dva veľké...

Pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii

21.02.2016 15:00
Ďakujeme ti, Pane Ježišu Kriste, za tvoje úžasné milosrdenstvo. Lebo ono je živým ohňom veľkej lásky. A keď sa k nemu úprimne priblížime, strácajú sa naše biedy, hriechy a zlosti. Ďakujeme ti, že si nám zjavil Otca milosrdenstva a poslal Ducha lásky a pravdy. Amen.

Fašiangové popoludnie & KARNEVAL

30.01.2016 15:00
Keďže je fašiangové obdobie, opäť sme sa zabávali. V sobotu 30. januára 2016 popoludní o 15 hodine prichádzali deti v sprievode svojich rodičov či starých rodičov do Pastoračného centra, ako do kráľovstva rozprávky. Postavičky rôzneho druhu, farieb a hlavne rozžiarené očká detí...

O sv. Terezke z Lisieux...

23.01.2016 00:00
O sv. Terezke z...

Svetový deň migrantov

17.01.2016 00:00
Dnes /17.1./ je Svetový deň migrantov a utečencov, ku ktorému pápež František napísal list.

Zbierka na stavbu kostola

17.01.2016 00:00
V nedeľu 17.01.2016 sa konala zbierka na stavbu kostola. Vyzbieralo sa 4.490,- EUR. Pán Boh odmeň každý Váš milodar. 

Koledníci Dobrej noviny

03.01.2016 00:00
Koledníci Dobrej noviny počas vianočných sviatkov vyzbierali v našej farnosti 863,18 eur, z toho 348,18 eur bolo vyzbieraných na sviatok Zjavenia Pána v Pastoračnom centre. Všetky vyzbierané peniaze budú použité na schválené projekty pomoci v Keni a Južnom Sudáne. Úprimné ďakujem vyslovujeme...

Svätá brána milosrdenstva

12.12.2015 18:00
Od soboty /12.12./ je otvorená Svätá brána milosrdenstva v Katedrále sv. Ján Krstiteľa. Povzbudzujeme všetkých, aby využívali možnosť prechádzať touto bránou a získavať úplné odpustky. Počas Svätého roku milosrdenstva sa bude denne vysluhovať sviatosť zmierenia v Katedrále sv. Jána...

Prišiel svätý Mikuláš

04.12.2015 18:00
Mikuláša netrpezlivo očakávajú všetky dobré deti. A tak tomu bolo aj v našom pastoračnom centre. V piatok na svätej omši sa zúčastnilo veľa detí. Po nej sme všetci tajomne očakávali návštevu, ktorú nám ohlásil náš pán farár. Že akú? No predsa priamo z neba. A že prišla, to sme...

Začíname nový liturgický rok...

28.11.2015 17:00
V predvečer prvej adventnej nedele sme spoločne odštartovali nový liturgický rok. Kto? No predsa náš rodinný zbor Faustínček spolu so zborom Gorazdík z Vrbového. A tiež s krásnou spoluprácou s naším pánom farárom Mariánom Dírešom. Na vianočných trhoch sme spolu oslavovali...

Pastiersky list biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu 2015

28.11.2015 00:00
Pastiersky list biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu 2015.pdf

Trnavská novéna 2015

21.11.2015 21:00
Trnavská novéna 2015 - zvukové záznamy Sv. omší Trnavská novéna 2015 - video záznamy kázní

A ako Antonietta.

17.10.2015 15:30
Nie sme svätí. Ešte nie... Máme cestu pred sebou. Aj my, deti, chceme spoznávať cestu, ako sa môžeme stať svätými. A tak sme na sobotnom stretku odštartovali abecedu svätých. Prvou osobou, ktoré sme spoznali, je malé dievčatko Antonietta Meo, ktorú doma volali „Nennolina“.  Nie je ešte...

Tretie výročie otvorenia a požehnania Pastoračného centra Božieho milosrdenstva.

14.10.2015 18:00
Miesto stretania sa na svätých omšiach a iných aktivitách – Pastoračné centrum Božieho milosrdenstva - dnes 14. októbra 2015 si pripomenulo už svoje tretie výročie. Oslávili sme ho spoločným stretnutím na svätej omši o 18.00 hodine, ktorú celebroval náš duchovný otec Marián. Ten...

77. výročie smrti sv. sestry Faustíny

05.10.2015 00:00
Nezabudnem na teba, úbohá zem, aj keď cítim, že hneď celá utoniem v Bohu ako v oceáne šťastia, ale to mi nebude prekážať, aby som sa vrátila na zem, dodávala odvahu dušiam a povzbudzovala ich k dôvere v Božie milosrdenstvo. V pondelok 05. októbra si pripomenieme už 77. výročie smrti...

ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY - hurááá na prázdniny!

30.06.2015 18:00
    Koniec školského roka a horúce letné dni. Dôvod na spoločné stretnutie a ďakovanie za milosti v uplynulom školskom roku. Nič lepšie ako začať svätou omšou. Tá bola 30. júna 2015 o 18.00 hodine. Už v homílii pán farár deťom pripomenul, že tak ako dostávajú...

Noc kostolov 2015

29.05.2015 18:00
Aj v tomto roku sa vo Farnosti Božieho milosrdenstva v Trnave na Prednádraží konala NOC kostolov. Biblický verš zo Žalmov: Nijaká tma nie je dosť tmavá, NOC ti svieti ako deň, tma ti je sťa svetlo, bol príležitosťou prežiť 29. mája 2015 čas v spoločenstve.   Aby každé...

Sviatosť birmovania 2015

17.05.2015 15:00
V nedeľu 17. mája 2015 po intenzívnej  príprave k duchovnej dospelosti pod vedením pána farára Mariána Díreša a prehĺbení si osobného vzťahu k Ježišovi Kristovi, 22 kandidátov prijalo z rúk otca arcibiskupa Mons. Jána Oroscha sviatosť birmovania. Udeľovanie tejto sviatosti bolo po prvý raz v...

NIČOHO SA NEBOJ, JA SOM VŽDY S TEBOU. Ježiš /Den. 613/

12.04.2015 00:00
V našej farnosti Božieho milosrdenstva sme mohli zažiť krásne a zároveň nevšedné dni, naplnené duchovnou prípravou k sviatku Božieho milosrdenstva.   PIATOK (10.04.2015) V piatok sme sa zišli na svätej omši, ktorú celebroval p. František Romaňák spolu s pánom farárom...

KRÍŽ JE ZNAKOM SPÁSY

28.02.2015 15:00
V sobotu, 28. februára, sme v pastoračnom centre spoznávali, ako náš Pán prechádzal krížovou cestou. Naučili sme sa, koľko je zastavení krížovej cesty, aké sú ich názvy. A v tom všetkom nám pomohol príbeh Barborky a jej poučných kindervajíčok. Leukoplast, servítka, drevený...

84. výročie zjavenia obrazu Milosrdného Krista

22.02.2015 00:00
1931 - 22. február - 2015   V nedeľu si pripomíname 84. výročie zjavenia obrazu Milosrdného Krista. Vtedy tiež bola nedeľa! Večer, keď som bola v cele, uzrela som Pána Ježiša v bielom rúchu. Jednu ruku mal pozdvihnutú na žehnanie a druhou sa dotýkal odevu na prsiach. Z...

Farská fašiangová veselica 2015

14.02.2015 14:30
Pastoračné centrum Božieho milosrdenstva sa v sobotu 14. 2. 2015 zmenilo na miesto zábavy. Čas fašiangov si priam až pýtal nejakú tú veselicu. Spojili sme  svoje sily, myšlienky a schopnosti, aby sme spoločne prežili krásne popoludnie. O zábavu sa postarala skvelá hudba,...

Radosť rozdávaním rastie...

11.01.2015 15:00
Vianoce sú krásnym obdobím, ktoré nás napĺňa tou tajomnou radosťou z oslavy Ježiškovho narodenia. V našom rodinnom zbore Faustínček sme prežili krásne chvíle, zapojili sme sa do viacerých vystúpení v našom pastoračnom centre i mimo neho. Veľkú radosť nám priniesli vianočné...

Dobrá Novina mení môj život

06.01.2015 10:30
„Podajme ruku deťom“ Motto Dobrej noviny Dobrá Novina mení môj život Už neuveriteľný 20. krát sa slovenské deti počas uplynulého vianočného obdobia zapojili do koledníckej akcie Dobrá novina, ktorá je spojená so zbierkou na podporu rozvojových projektov v krajinách subsaharskej Afriky. Jubilejný...

Betlehem 2014

25.12.2014 00:00

Polnočná Svätá omša

24.12.2014 22:00

Pripravte cestu Pánovi

06.12.2014 17:00
    Pripravte cestu Pánovi. „Hlas volajúceho: „Pripravte cestu Pánovi na púšti, vyrovnajte chodníky nášmu Bohu na pustatine! Každá dolina nech sa zdvihne a každý vrch i kopec zníži! Čo je krivé, nech je rovinou, a čo hrboľaté, nížinou.“ Iz 40,3-4 Predvečer druhej...

Prišiel svätý Mikuláš

05.12.2014 18:40
V piatok večer sme v pastoračnom centre čakali návštevu priamo z neba. Čakali sme na svätého Mikuláša. A on prišiel. To bolo radosti... No poďme pekne po poriadku. Po sv. omši a po požehnaní čakalo na deti divadielko o tom, kto to vlastne svätý Mikuláš bol. Deti ho...

Milión detí sa modlí ruženec

18.10.2014 09:00
V sobotu 18. októbra sme sa v našom pastoračnom centre stretli deti, detičky, mladí i rodičia a starí rodičia a spolu sme sa modlili sv. ruženec.         Pridali sme sa do celosvetovej aktivity: „Milión detí sa modlí ruženec“.       ...

Druhé výročie požehnania Pastoračného centra.

14.10.2014 18:00
     Sviatočný deň našej farnosti bol 14. október 2014, kedy sme si pripomenuli druhé výročie požehnania Pastoračného centra Božieho milosrdenstva.      Slávnostnú svätú omšu viedol farár farnosti Mgr. Marián Díreš, spolu s vsdp. dekanom Jozefom Slamkom,...

1938 - 5. októbra - 2014

05.10.2014 22:45
Bolo to v utorok 5. októbra 1938. V neomietnutom tehlovom kláštore na predmestí Krakova zomierala ťažko chorá 33-ročná sestra vrátnička. O 16.00 hod. sa naposledy vyspovedala u svojho spovedníka o. Jozefa Andrasza. Hodiny ukazovali 22.45, keď s jemným úsmevom na perách...

Október 1937

01.10.2014 15:00
Október je mesiacom, v ktorom nám Ježiš prostredníctvom sv. sestry Faustíny odovzdal aj ďalšiu novú formu úcty jeho milosrdenstva, ktorou je hodina milosrdenstva. Je to tretia hodina popoludní (moment jeho smrti na kríži, nie 60 minút času), v ktorej sa máme obracať priamo...

79. výročie zjavenia korunky Božieho milosrdenstva

13.09.2014 15:00
Túto modlitbu nadiktoval Pán Ježiš sestre Faustíne vo Vilniuse 13. – 14. septembra 1935 ako modlitbu na odčinenie a zmiernenie Božieho hnevu. Keď sa budú modliť túto korunku - prisľúbil Pán Ježiš - rád im dám všetko, o čo ma budú prosiť, ak to bude v zhode s mojou vôľou....

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť

19.06.2014 18:00

Duchovná príprava pred sviatkom Božieho milosrdenstva

26.04.2014 18:00
"Človek nepotrebuje nič viac ako Božie Milosrdensvo - túto lásku, ktorá je dobrotivá,ktorá je súcitná, ktorá pozdvihuje človeka nad jeho slabosti do nekonečných výšin, k svätosti Boha" Ján Pavol II. Nedeľa Božieho milosrdenstva a svätorečenie Jána XXIII. a Jána Pavla II. Sme vďační, že sme sa...

Stretko - Ty budeš svedčiť o mojom nekonečnom milosrdenstve.

26.04.2014 10:00
Aj my - malí, maličkí a väčší, túžime svedčiť o milosrdenstve nášho Boha. Preto sme sa v sobotu dopoludnia stretli v našom pastoračnom centre práve my - deti, mladí i rodinky. Na stretku sme si zahrali divadielko o Helenke Kowalskej, ktorá sa stala sestrou Faustínou. O tom ako si ju Ježiš vyvolil,...

očami detí

30.03.2014 22:22

Ja nehľadím ako človek. Človek vidí iba vonkajšok, ale Pán vidí do srdca. (1 Sam 16.7)

29.03.2014 15:00
V sobotu sme sa stretli v pastoračnom centre na detskom stretku - deti, mladí i rodičia. Prežili sme spolu krásny čas naplnený Božím Duchom. Zahrali sme si divadielko o tom, ako kňaz Samuel pomazal Dávida za kráľa. Povedali sme si, čo znamená nehľadieť len na vonkajšok, ale pozerať na srdce...

83. výročia zjavenia obrazu milosrdného Ježiša

22.02.2014 00:00
Namaľuj obraz podľa toho, ako ma teraz vidíš, s nápisom: Ježišu, dôverujem ti. Túžim, aby tento obraz bol uctievaný najprv vo vašej kaplnke a potom aj na celom svete (Den. 47). Pri príležitosti 83. výročia zjavenia obrazu milosrdného Ježiša vám ponúkame možnosť pozrieť si...

Maškarný ples

15.02.2014 15:00
  15. februára 2014 o 15:00 hodine sa naše Pastoračné centrum premenilo priam na rozprávku. Stretli sme tu princezné, rytierov, šašov a iné zaujímavé masky, do ktorých sa obliekli deti nielen z našej farnosti. Na úvod privítal deti a ich rodičov pán farár. Nasledoval...

Sv. sestra Faustína Kowalská a vdp. prof. Michal Sopočko

15.02.2014 00:00
Na sobotu 15. februára 2014 pripadajú rehoľné meniny sv. sestry Faustíny Kowalskej. Zároveň je tento deň aj liturgickou spomienkou na jej spovedníka vdp. prof. Michala Sopočku, ktorého si v Cirkvi od 28. septembra 2008 ctíme ako blahoslaveného. Práve v tento deň, v deň rehoľnín...

Dobrá novina nás učí skromnosti

08.02.2014 15:30
     Aj keď už máme vianočné obdobie za sebou a mnohí sa už tešíme na prvý závan teplej jari, predsa sme  si v sobotu zaspomínali s koledníkmi Dobrej noviny na naše nedávne koledovanie. A dôvodom neboli len malé skromné darčeky, ktoré dostáva každý koledník...

Náš ženský chrámový zbor

02.02.2014 09:00

Poďte za mnou, urobím z vás rybárov ľudí.

25.01.2014 15:30
V sobotu sme sa stretli s detičkami, ktoré spievajú v spevokole Faustínček, no pripojili sa k nám aj ďalšie deti. Takto sme spoločne vytvorili jedno krásne spoločenstvo na oslavu nášho Nebeského Otca. Spievali sme, tancovali, tvorili, no predovšetkým sme sa učili, čo nám povedal Pán Ježiš. V...

Podajme ruku deťom

06.01.2014 18:00
„Podajme ruku deťom“ Motto Dobrej noviny   Úspešný 1.ročník Dobrej noviny v našej farnosti   V dňoch  25.  a 26.  decembra  2013  sa  v našej  farnosti  uskutočnil  1.  ročník koledníckej akcie s názvom Dobrá novina. Dve...

Vyslanie koledníkov Dobrej noviny

15.12.2013 11:30
„Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán.“ Lk 2, 10 Tretí adventný týždeň sa už tradične spája s vysielacími pobožnosťami, na ktorých otcovia biskupi na celom Slovensku požehnávajú koledníkov...

Zapaľovanie adventnej sviece na Trojičnom námestí

14.12.2013 17:00
"Gaudete in Domino semper" "Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko." Flp 4,4-5   Tretia adventná nedeľa, nazývaná tiež Gaudete, sa nesie v znamení radosti. A v znamení radosti sa niesla aj sobota, 14. december, predvečer...

Mikulášsky večierok

07.12.2013 15:00
Dňa 7. 12. 2013 o 15.00 sa v Pastoračnom centre Božieho milosrdenstva uskutočnil Mikulášsky večierok. Zavítal k nám sám svätý Mikuláš a urobil radosť všetkým deťom. Prostredníctvom jednoduchej scénky vyrozprával deťom skutočný príbeh o biskupovi sv. Mikulášovi, rozdal deťom sladké balíčky a každé...

Večer talentov

30.11.2013 16:00
Dňa 30. 11. 2013 o 16.00 sa v Pastoračnom centre Božieho milosrdenstva uskutočnil Večer talentov. Ľudia mali možnosť prezentovať svoje talenty prostredníctvom výrobkov v rôznych oblastiach (ručné práce, modelárske výrobky, literárna tvorba a iné). V rámci programu vystúpili na akcii viaceré hudobné...

TRNAVSKÁ NOVÉNA 2013

13.11.2013 18:00

Prvé výročie požehnania Pastoračného centra a zahájenie stavby kostola prvým výkopom

14.10.2013 18:00
Prvé výročie požehnania Pastoračného centra a zahájenie stavby kostola prvým výkopom   Dňa 14.10.2013 sme si pripomenuli prvé výročie požehnania a otvorenia Pastoračného centra Božieho milosrdenstva vo Farnosti Trnava – Prednádražie.     Slávnostnú svätú omšu...

75. výročie smrti apoštolky Božieho milosrdenstva svätej sestry Faustíny Kowalskej

05.10.2013 22:45
      V sobotu 5. októbra 2013 sme si pripomenuli 75. výročie smrti apoštolky Božieho milosrdenstva svätej sestry Faustíny Kowalskej. Zomrela v povesti svätosti o 22.45 hod. v krakovskom kláštore, bolo to na prvý piatok v mesiaci. Mala sotva 33 rokov, z toho 13 rokov...