Skutky milosrdenstva

 

Skutky telesného milosrdenstva

Hladných kŕmiť

Smädných napájať

Nahých odievať

Pocestných sa ujať

Väzňov vykupovať

Chorých navštevovať

Mŕtvych pochovávať

 

 

Skutky duchovného milosrdenstva

Hriešnikov napomínať

Nevedomých vyučovať

Pochybujúcim dobre radiť

Zarmútených tešiť

Krivdu trpezlivo znášať

Ubližujúcim odpúšťať

Za živých a mŕtvych sa modliť