O nás

Farnosť Trnava – Prednádražie bola ustanovená 2008 a jej prvým správcom bol Mons. Imrich Šišulák, ktorý požiadal o poskytnutie priestorov, kde by sa mohli dočasne slúžiť sväté omše, aby farnosť začala fungovať. Požiadal mesto Trnava o súhlas na slúženie sv. omší v priestoroch ZŠ-Mozartova 10 v jedálni, kde sa prvá sv. omša konala 19. apríla 2009.

Následne bol dňa 30. mája 2009 otcom arcibiskupom Jánom Sokolom vysvätený pozemok pre výstavbu Pastoračného centra a kostola na Botanickej ulici. Pri vysviacke pozemku bol prítomný aj otec biskup Dominik Tóth, ktorý bol tomuto dielu zapálený od začiatku a dodával odvahu na zrealizovanie tohto diela.

Po odchode Mons. Imricha Šišuláka 1. júla 2009 bol za správcu farnosti menovaný vdp. Marcel Kubinec, ktorý inicioval začatie stavby, podľa projektu Ing. arch. Jozefa Ďurka. V auguste 2010 boli zahájené práce na vybudovaní základov.

Cez zimu 2010 - 2011 prebiehali finančné zbierky vo všetkých Trnavských kostoloch. Na jeseň 2012 bola stavba úspešne ukončená.

Pastoračné centrum Božieho milosrdenstva a priestory fary na trnavskom sídlisku Prednádražie v nedeľu 14. októbra 2012 požehnal apoštolský administrátor Trnavskej arcidiecézy Ján Orosch. Za správcu farnosti menoval Mgr. Mariána Díreša.

 

Pastoračné centrum slúži na slávenie bohoslužieb, ako aj stretnutia spoločenstiev a aktivity pre deti a mládež. V najbližších rokoch by mal k nemu pribudnúť aj kostol.