Aktivity

Modlitby Taizé v Trnave

08.06.2018 19:00
V piatok o 19:00 hodine budú v Kostole sv. Anny modlitby v duchu spirituality Taizé.

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

31.05.2018 18:00
Vo štvrtok /31.5./ je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to prikázaný sviatok. Po svätej omši bude Eucharistická procesia k štyrom oltárikom. Veriaci, ktorý sa zúčastní na recitovaní, alebo speve hymnu Ctíme túto sviatosť slávnu, môže získať úplné odpustky.

Zbierka na katolícke masmédiá

13.05.2018 00:00
V nedeľu /13.5./ je zbierka na katolícke masmédia. Pán Boh odmeň Vašu štedrosť.

Diecézne stretnutie matiek

13.05.2018 00:00
V nedeľu /13.5./ sa v Šaštíne - Strážoch koná diecézne stretnutie matiek. Bližšie informácie na plagáte na nástenke.

Druhý turnus slávnosti Prvého svätého prijímania detí vo františkánskom kostole

12.05.2018 10:00
V sobotu /12.5./ sa koná druhý turnus slávnosti Prvého svätého prijímania detí vo františkánskom kostole o 10.00 hod.

Novéna k Duchu Svätému

11.05.2018 18:00
V piatok /11.5./ začína Novéna k Duchu Svätému. Modliť sa ju budeme vždy na začiatku svätej omše.

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

10.05.2018 00:00
 Vo štvrtok /10.5./ je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok.  

Modlitby chvál v jezuitskom kostole

07.05.2018 18:30
Trnavské spoločenstvá vás pozývajú na modlitby chvál, ktoré budú v pondelok /7.5./ od 18.30 h. v jezuitskom kostole. Súčasťou stretnutia bude aj prednáška na tému "Dôveruj Pánovi celým srdcom". K dispozícii bude aj detská služba a sviatosť zmierenia.

Prvý turnus slávnosti Prvého svätého prijímania detí o 10.00 hod. vo františkánskom kostole.

05.05.2018 10:00
V sobotu /5.5./ sa koná prvý turnus slávnosti Prvého svätého prijímania detí o 10.00 hod. vo františkánskom kostole.  

V piatok /27.4./ je svätá omša o 17:45 hod.

27.04.2018 17:45
V piatok /27.4./ je svätá omša o 17:45 hod.  

Zbierka na kňazský seminár

22.04.2018 00:00
V nedeľu /22. 4./ sa koná Zbierka na kňazský seminár. Pán Boh odmeň Vašu štedrosť.

Výročná farská poklona

20.04.2018 10:00
V piatok /20. 4./ sa v našej farnosti koná výročná farská poklona. Sviatosť oltárna bude vyložená od 10.00 do 17.45 hod.  

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

16.04.2018 00:00
Od 16.4. do 22.4. je Týždeň modlitieb za duchovné povolania, k čomu nás vyzýva Svätý Otec František. Budúca nedeľa je Nedeľou Dobrého pastiera.

Modlitba chvál

09.04.2018 18:30
Trnavské spoločenstvá vás pozývajú na modlitby chvál, ktoré budú v pondelok 9. apríla 2018 od 18.30 h. v jezuitskom kostole. Súčasťou stretnutia bude aj prednáška na tému "Soľ a svetlo". K dispozícii bude aj detská služba a sviatosť zmierenia. Všetci ste srdečne pozvaní.  

Oslava sviatku Božieho milosrdenstva

08.04.2018 10:30

Úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

08.04.2018 00:00
Každý, kto si v nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu BM nábožne uctí tento obraz a splní podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca, Modlitba Pána, Verím v Boha a nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný...

Celotrnavská novéna k Božiemu Milosrdentvu

03.04.2018 00:00
Spoločenstvo rodín v Trnave pozýva zapojiť sa do celotrnavskej novény k Božiemu Milosrdenstvu. Hľadajú sa dobrovoľníci, ktorí by sa záväzne v určený deň pomodlili Korunku Božieho Milosrdenstva v tú hodinu, na ktorú sa zapíšu do vystaveného rozpisu. Náš deň je utorok 3. 4.  

Veľkonočná nedeľa

01.04.2018 00:00
Veľkonočná nedeľa: Pri sv. omši sa požehnávajú pokrmy. Koná sa aj  veľkonočná ofera. Pán Boh odmeň Vašu štedrosť.  

Veľkonočná vigília

31.03.2018 19:30
Na Veľkonočnú vigíliu sa začínajú obrady vonku požehnaním ohňa, pri sv. omši si budeme obnovovať krstné sľuby. Sviečku si môžete priniesť, alebo zakúpiť vo vestibule.  

Biela sobota - vyloženie Sviatosti oltárnej

31.03.2018 10:00
Biela sobota: vyloženie Sviatosti oltárnej o 10.00 hod. Aspoň dvaja sa zapíšte, aby sme mali istotu, že tu po celý deň niekto bude. Rozpis je na výveske.  

Tiché nesenie kríža

30.03.2018 12:00
Veľký piatok: Deň prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu. Tiché nesenie kríža o 12.00 hod. - od Pastoračného centra ulicami Prednádražia smerom na Trojičné nám., odtiaľ o 13.00 hod. na Kalváriu. Začiatok Novény k Božiemu milosrdenstvu. Adorácia pri Božom hrobe do...

Pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii

29.03.2018 21:00
Zelený štvrtok:  Na Kalvárii: 21:00 Pobožnosť krížovej cesty.  

Missa chrismatis

29.03.2018 09:30
Zelený štvrtok: Katedrála: 9.30 hod. Missa chrismatis.

Pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii

25.03.2018 15:00
Na Kalvárii je pobožnosť krížovej cesty v nedeľu popoludní o 15.00 hod.

Pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii na Kvetnú nedeľu

25.03.2018 15:00
Naša farnosť má na starosti pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii na Kvetnú nedeľu /25.3./. Kto by sa chcel pridať, nahláste sa u pani Novosedlíkovej. 

Kvetná nedeľa

25.03.2018 00:00
Nedeľa 25.03.2018 je Kvetnou nedeľou. Súčasťou každej svätej omše v ten deň bude na začiatku požehnávanie ratolestí a sprievod, ktorým si pripomenieme Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema. Pri svätých omšiach sa spievajú pašie.  

Upratovanie pastoračného centra

24.03.2018 15:00
V sobotu /24.3./ sa bude upratovať Pastoračné centrum. Prosíme Vás o Vašu účasť. Začneme o 15:00 hod.  

Pobožnosť krížovej cesty v Pastoračnom centre

23.03.2018 17:20
V piatok sa pred svätou omšou počas pôstneho obdobia modlíme krížovú cestu. Začiatok pobožnosti je o 17:20 hod. 

Zbierka pre prenasledovaných kresťanov

18.03.2018 00:00
Budúcu nedeľu /18.3./ sa koná zbierka pre prenasledovaných kresťanov. Pán Boh odmeň Vašu štedrosť.    

Sviatosť zmierenia za účasti viacerých kňazov.

17.03.2018 15:00
Sviatosť zmierenia za účasti viacerých kňazov sa v Pastoračnom centre BM bude vysluhovať v sobotu /17.3./ od 15.00 do 17.00 hod. O 17.00 hod. bude svätá omša s obradom pomazania chorých.  

Prezentácia fotografií a beseda s manželmi Jaborníkovcami o ich pôsobení v Keni

09.03.2018 18:35
Pozývame vás na zaujímavé stretnutie s manželmi Jaborníkovcami o ich pôsobení v Keni. Prezentácia fotografií a beseda s nimi sa uskutoční v piatok /9.3./ večer po svätej omši. 

Modlitba chvál

05.03.2018 18:30
Trnavské spoločenstvá pozývajú na modlitbu chvál, ktorá bude v pondelok /5.3./ od 18.30 h. v jezuitskom kostole.  

Zbierka na charitu

18.02.2018 00:00
Budúcu nedeľu /18.2./ sa koná zbierka na charitu. Pán Boh odmeň Vašu štedrosť.

Popolcová streda

14.02.2018 00:00
V stredu začína pôstne obdobie tzv. Popolcovou stredou. Na znak pokánia sa udeľuje značenie popolom. Popolcová streda je dňom prísneho pôstu. Zdržujeme sa mäsitého pokrmu a dosýta jeme iba raz za deň. 

Farský karneval 2018

10.02.2018 15:00
Farský úrad v spolupráci s miešaným zborom Chorus misericiordias Dei a rodinným zborom Faustínček pozýva dospelých na Farskú veselicu 2018 v sobotu 27. 1. o 15.00 hod. a mladé rodiny s deťmi na Farský karneval 2018 v sobotu 10. 2. o 15.00 hod. v Pastoračnom centre. Obidve...

Hodina Božieho milosrdenstva

04.02.2018 15:00
04.02./ popoludní o 15.00 hod. pozývame na modlitby pri vyloženej Oltárnej sviatosti počas Hodiny Božieho milosrdenstva.  

Konferencia "Žiť. Milovať. Viesť."

03.02.2018 09:00
Spoločenstvo Kráľovské mesto pod záštitou Komisie pre mládež Trnavskej arcidiecézy pozýva všetkých mladých mužov vo veku 15-30 rokov na konferenciu "Žiť. Milovať. Viesť.", ktorá bude v sobotu 3. februára v Hoteli Spectrum v Trnave. Na konferenciu je potrebné sa zaregistrovať na webovej stránke...

Svätoblažejské požehnanie

03.02.2018 08:00
Na konci rannej svätej omše v sobotu /3. 2./ sa bude udeľovať svätoblažejské požehnanie.

Obetovanie pána

02.02.2018 18:00
V piatok je sviatok Obetovania Pána. Na začiatku svätej omše sa bude vo vestibule Pastoračného centra konať obrad požehnania sviec a pôjde slávnostný sprievod k oltáru. Tento obrad nahrádza úkon kajúcnosti. Sviece si môžete zakúpiť vo vestibule v ten deň. 

Ohne stretnutie snúbencov a Manželské rekolekcie

02.02.2018 00:00
Hnutie kresťanských rodín Trnavskej arcidiecézy organizuje v rámci prípravy na manželstvo „Ohne stretnutia snúbencov“. Podujatie sa koná v exercičnom dome v Melčiciach od 2. do 4. februára 2018. Rovnako v Melčiciach budú aj „Manželské rekolekcie“ určené na prehĺbenie vzťahov pre...

Farská veselica 2018

27.01.2018 15:00
Farský úrad v spolupráci s miešaným zborom Chorus misericiordias Dei a rodinným zborom Faustínček pozýva dospelých na Farskú veselicu 2018 v sobotu 27. 1. o 15.00 hod. a mladé rodiny s deťmi na Farský karneval 2018 v sobotu 10. 2. o 15.00 hod. v Pastoračnom centre. Obidve...

Zbierka na potreby katolíckych škôl

21.01.2018 00:00
V nedeľu /21. 1./ sa koná vo všetkých farnostiach Trnavskej arcidiecézy zbierka na potreby katolíckych škôl. V minulom roku sa  vyzbieralo  31.000 €, ktoré sa využili na pomoc 4 katolíckym školám našej arcidiecézy. Za všetky milodary Vám vyprosujeme úprimné Pán Boh zaplať.  

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

20.01.2018 19:00
Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Kresťania v Trnave sa spoja v modlitbách na tento úmysel v sobotu /20. 1./, kedy bude v kostole františkánov o 19.00 hod. ekumenické modlitebné stretnutie. 

Sviatosť kňazstva a posvätný rád diakonátu

20.01.2018 10:00
V sobotu /20.1./ o 10.00 hod. dopoludnia prijme v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave sviatosť kňazstva dp. diakon Lukáš Čmehíl z farnosti Vrbové a posvätný rád diakonátu Ľubomír Urbančok z farnosti Šíd. Svätiteľom bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. 

40. výročie vzniku slovenskej cirkevnej provincie v Trnave

30.12.2017 10:00
V sobotu /30. 12./ o 10:00 hod. pri príležitosti 40. výročia vzniku slovenskej cirkevnej provincie v Trnave bude slávnostná svätá omša v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, ktorú bude celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Pozývame všetkých veriacich, aby sa prišli poďakovať za tento veľký dar.

Svätá omša v noci

24.12.2017 22:00
Svätú omšu v noci budeme v Pastoračnom centre Božieho milosrdenstva sláviť o 22:00 hodine. /noc z 24. na 25. 12./

Upratovanie pastoračného centra

18.12.2017 15:00
V pondelok /18.12./ vás prosíme o účasť a pomoc pri upratovaní Pastoračného centra. Začíname o 15:00 hod. Čím viac nás príde, tým skôr bude Pastoračné centrum upratané, čisté a pripravené na sviatky.

Možné cesty adventu

12.12.2017 18:00
V utorok /12.12./ zavíta do františkánskeho kostola sv. Jakuba v Trnave psychologička, teologička a autorka viacerých kníh o kresťanskej spiritualite Katarína Lachmanová  z Prahy. Po sv. omši o 18 .00 tam bude mať prednášku na tému Možné cesty adventu. Prednáška bude...

Predvianočná svätá spoveď za účasti viacerých kňazov

09.12.2017 15:00
V sobotu /9.12./ sa bude v Pastoračnom centre konať predvianočná svätá spoveď za účasti viacerých kňazov od 15:00 do 17:00. O 17:00 hod. bude svätá omša spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých.

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

08.12.2017 00:00
V piatok 08.12. je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Zaväzuje nás povinnosť zúčastniť sa svätej omše.

SV. OMŠA S ADORÁCIOU ZA ROZLIŠOVANIE POVOLANIA

07.12.2017 18:00

Požehnávanie adventných vencov

03.12.2017 00:00
V nedeľu 3.12. sa pri svätých omšiach požehnávajú adventné vence.

Zbierka na charitu

03.12.2017 00:00
V nedeľu 3.12. sa koná zbierka na charitu. Pán Boh odmeň.

Zastavme zlo z Istambulu

02.12.2017 15:00
V sobotu 2. decembra o 15:00 hod. pozývame na stretnutie s farárom Marošom Kuffom a ostatnými prednášajúcimi do františkánskeho kostola sv. Jakuba v Trnave, kde sa bude preberať  téma: Zastavme zlo istanbulského dohovoru!  Stretnutie bude spojené so svätou omšou...

Deň otvorených dverí - Gymnázium Angely Merici v Trnave

01.12.2017 08:00
Gymnázium Angely Merici v Trnave oznamuje všetkým piatakom a deviatakom a tiež ich rodičom, že piatok /1.12./ od 8:00 do 12:00 hod. môžu navštíviť priestory školy, porozprávať sa s profesormi ako aj študentmi, bude tam totiž Deň otvorených dverí. Bližšie informácie sú na plagáte...

TRNAVSKÁ NOVÉNA 2017 v roku Fatimskej Panny Márie

12.11.2017 17:00

30. výročie úmrtia Mons. Júliusa Gábriša

11.11.2017 10:00
Pri príležitosti 30. výročia úmrtia Mons. Júliusa  Gábriša, trnavského arcibiskupa „ad personam“, pozýva otec arcibiskup Mons. Ján Orosch všetkých kňazov a veriaci ľud na slávenie Eucharistie a pietnu spomienku, ktoré sa uskutočnia 11. novembra 2017 o 10:00 hod....

Divadielko o jabĺčku

11.11.2017 09:30
Všetky deti pozývame na stretnutie v sobotu 11. novembra o 9:30 hod. do Pastoračného centra na Divadielko o jabĺčku, spievanie pesničiek a ďalšie zaujímavé veci. Toto stretnutie organizuje Faustínček.

Hodina Božieho milosrdenstva

05.11.2017 15:00
5. 11. popoludní pozývame na modlitby pred vyloženou Oltárnou sviatosťou o 15:00 hod. - Hodina Božieho milosrdenstva.  

Spomienka na všetkých verných zosnulých

02.11.2017 16:00
Vo štvrtok /2.11./ je Spomienka na všetkých verných zosnulých, kedy sa bude na cintoríne Kamenná cesta sláviť o 16:00 hod. svätá omša a po nej zádušná pobožnosť. 

Sviečka za nenarodené deti

02.11.2017 00:00
Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti. Originálnu sviečku si môžete zakúpiť v týchto dňoch až do 2. novembra, v ten deň ju zapáliť a pomodliť sa s prosbou o Božie milosrdenstvo pre všetkých ľudí zranených potratom.

Slávnosť všetkých svätých

01.11.2017 00:00
V stredu /1.11./ je prikázaný sviatok – Slávnosť všetkých svätých. Sväté omše budú ako v nedeľu 7.30 hod, 9.00 hod, 10.30 hod.

Zimný čas

29.10.2017 03:00
V noci z 28. na 29. októbra /budúcu nedeľu/ sa mení čas. O 03.hod. posúvame hodiny na 02.hod.

Zbierka na misie

22.10.2017 00:00
Nedeľa 22.10.2017 je misijnou nedeľou, koná sa aj zbierka na misie. Pán Boh odmeň Vašu štedrosť.

Milión detí sa modlí ruženec 2017

18.10.2017 09:00
Plagát A4.pdf List deťom.pdf  Zasv. modlitba a modlitba ruženca A5.pdf Deti sa modlia za mier vo svete 2017.pdf  

5. výročie otvorenia a požehnania Pastoračného centra Božieho milosrdenstva

14.10.2017 10:00
V sobotu 14. októbra si svätou omšou o 10:00 hod. pripomenieme 5. výročie otvorenia a požehnania nášho Pastoračného centra Božieho milosrdenstva. 

Úplné odpustky

13.10.2017 00:00
V čase od 13. 5. do 13. 10. môžeme získať úplné odpustky. Odpustkový skutok: 13. každého mesiaca si uctiť sochu Panny Márie Fatimskej a pomodliť sa Otčenáš, Verím v Boha a vzývať Pannu Máriu Fatimskú.   Mária, Matka moja, zasväcujem sa Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu v živote i v...

Birmovanci - stretnutie

12.10.2017 18:00
Birmovancov pozývam na tretie stretnutie štvrtok /12. 10./ o 18:00 hod.

Rodičia a deti prihlásené na prvé sväté prijímanie

04.10.2017 18:00
Rodičov a deti prihlásené na prvé sväté prijímanie pozývame na stretnutie v stredu 4. 10. o 18:00 hod do Pastoračného centra Božieho milosrdenstva.

Hodina Božieho milosrdenstva

01.10.2017 15:00
01.10. popoludní o 15:00 hod. sú v Pastoračnom centre modlitby pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou – Hodina Božieho milosrdenstva.  

Stretnutie birmovancov

28.09.2017 18:00
Birmovancov pozývame na prvé stretnutie štvrtok /28. 9./ o 18:00 hod. 

Verejná zbierka Boj proti hladu.

24.09.2017 00:00
Vincentínska rodina organizuje budúcu nedeľu /24.9./ ďalší ročník verejnej zbierky Boj proti hladu. Výťažok zo zbierky pôjde na pomoc hladujúcim a trpiacim na Haiti, Honduras, Ukrajinu, Rusko, Albánsko.

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.

15.09.2017 00:00
V piatok /15. 9./ je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Sväté omše sú o 7.30 hod. a o 09.00 hod. V Šaštíne sa koná púť. Podrobný program je na plagáte na nástenke. 

Pohreb zomrelého otca biskupa Mons. Štefana Vrableca

07.09.2017 10:00
Pohreb zomrelého otca biskupa Mons. Štefana Vrableca bude štvrtok 7. 9. - v Katedrále svätá omša o 10:00 hod., v rodnej obci Závod o 16:00 hod. Informuje o tom aj parte.   

Hodina Božieho milosrdenstva

03.09.2017 15:00
Dnes /3.9./ popoludní o 15:00 hod. pozývame na modlitby do Pastoračného centra pred vyloženou Sviatosťou oltárnou – Hodina Božieho milosrdenstva.

Vzývanie Ducha Svätého na začiatku nového školského roka.

03.09.2017 10:00
V nedeľu /3. 9./ pri svätej omši o 10:30 hod. budeme vzývať Ducha Svätého na začiatku nového školského roka. 

Fatimská sobota v Bazilike svätého Mikuláša

02.09.2017 09:00
V prvú septembrovú sobotu /2.9./ bude v Bazilike svätého Mikuláša opäť Fatimská sobota. Pobožnosť sa začína o 9.00 hod., svätá omša o 10:00 hod. 

Výročie posviacky chrámu - Katedrála sv. Jána Krstiteľa

30.08.2017 17:30
V stredu /30. 8./ slávime v našej Katedrále sv. Jána Krstiteľa výročie posviacky chrámu. Slávnostnú sv. omšu bude celebrovať arcibiskup Ján Orosch o 17:30 hod. Otec arcibiskup na ňu pozýva veriacich zo všetkých trnavských farností.

Katolícka charizmatická konferencia

25.08.2017 00:00
V dňoch od 25. do 27. 8. sa v mestskej športovej hale koná Katolícka charizmatická konferencia. Bližšie informácie sú na plagáte na výveske.

Na bicykli za život

20.08.2017 17:00
Spoločenstvo Život ako dar organizuje 20. ročník akcie Na bicykli za život. V tomto roku je 60 rokov od legalizácie umelých potratov v Československu, preto ich trasa bude viesť z Košíc do Prahy. Za 3 týždne navštívia 31 miest. Pozývame Vás na stretnutie a program...

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie - prikázaný sviatok

15.08.2017 19:00
V utorok /15.8./ je slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše budú o 07.00 hod. a 19.00 hod. Po večernej svätej omši pozývame všetkých na opekačku do farskej záhrady.

Týždeň charity

14.08.2017 00:00
Pod záštitou trnavského arcibiskupa pripravila Trnavská arcidiecézna charita v mestách Trnavskej arcidiecézy podujatie s názvom Týždeň charity, ktoré sa uskutoční v týždni od 14. do 18. augusta. V rámci tohto týždňa sa budú konať rôzne charitatívne podujatia. Súčasťou pripravovaného týždňa je aj...

Sv. Cyrila a Metoda

05.07.2017 00:00
V stredu 05.07.2017 je Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, Sväté omše budú o 07.30 hod. a o 9.00 hod. 

9. výročie vzniku našej farnosti.

29.06.2017 18:00
Vo štvrtok /29.6. – na slávnosť sv. Petra a Pavla/ si pripomenieme 9. výročie vzniku našej farnosti. Po slávnostnej večernej svätej omši pozývame všetkých na opekačku a hry do farskej záhrady. Tých, ktorí by mohli a chceli pomôcť pri zorganizovaní tohto podujatia, zvlášť programu pre deti...

9. výročie vzniku našej farnosti

29.06.2017 18:00
Vo štvrtok si pripomenieme 9. výročie vzniku našej farnosti. Po slávnostnej večernej svätej omši pozývame všetkých na opekačku a hry do farskej záhrady. 

Slávnosť sv. Petra a Pavla - prikázaný sviatok

29.06.2017 00:00
Vo štvrtok /29.6./ je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše budú o 07.00 hod a o 18.00 hod.

Kresťanstvo a Islam

26.06.2017 17:30
V pondelok /26.6./ pozývame všetkých na prednášku gréckokatolíckeho kňaza Jána Krupu Kresťanstvo a Islam s podtitulom Čo nás spája a čo rozdeľuje. Prednáška sa koná v Pastoračnom centre Božieho milosrdenstva o 17:30 hod.

Zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca

25.06.2017 00:00
V nedeľu /25.6./ sa koná Zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca.

Slávnosť hlavného patróna našej arcidiecézy – sv. Jána Krstiteľa

24.06.2017 10:30
V sobotu /24.6./ je slávnosť hlavného patróna našej arcidiecézy – sv. Jána Krstiteľa. V Katedrále bude v ten deň slávnostná svätá omša o 10:30 hod., pri ktorej si zároveň Kongregácia dcér Božskej lásky (sestry mariánky) pripomenie 90. výročie vzniku svojej slovenskej provincie a...

Organizačné stretnutia 22.06.2017 a 23.06.2017

23.06.2017 18:30
Tých, ktorí by mohli a chceli pomôcť pri zorganizovaní 9. výročie vzniku našej farnosti, zvlášť programu pre deti i rodiny, pozývame na organizačné stretnutia štvrtok /22.6./ a piatok /23.6./ po svätej omši.

Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

23.06.2017 18:00
V piatok /23.6./ na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa na konci svätej omše koná odprosujúca pobožnosť pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Keďže je slávnosť,...

Oslava Eucharistického Krista.

18.06.2017 09:30
Slávnosť Kristovho Tela a Krvi (Božie Telo) budeme sláviť aj v rámci celej Trnavy, a to v nedeľu /18. 6./. Sv. omša sa začína o 9:30 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, po nej nasleduje procesia so Sviatosťou Oltárnou po uliciach mesta. Pozývame všetkých veriacich na oslavu...

Festival mladých rodín

17.06.2017 00:00
Na budúci víkend 17.-18.6. sa v saleziáskom stredisku na Kopánke uskutoční tradičný Festival mladých rodín s bohatým programom pre celú rodinu. Viac informácií nájdete na plagáte.

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

15.06.2017 00:00
    Vo štvrtok 15.06. je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše budú o 07.00 hod a o 18.00 hod. Na konci večernej svätej omše bude aj Eucharistická procesia. Prvoprijímajúce, ale aj tie mladšie deti môžu prísť s košíkmi...

40 rokov od kňazskej vysviacky

12.06.2017 10:00
V pondelok /12. 6./ o 10:00 hod. bude v Bazilike sv. Mikuláša slávnostná sv. omša, pri ktorej náš pán dekan Stanislav Vojtko a jeho spolužiaci – kňazi z celého Slovenska poďakujú Pánu Bohu za 40 rokov od kňazskej vysviacky. Celebrovať bude arcibiskup Ján Orosch a kázať...

Diakonská vysviacka

10.06.2017 15:30
V sobotu /10. 6./ o 15:30 hod. bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa kňazská aj diakonská vysviacka. Modlime sa za nových služobníkov oltára.

Rodinný zbor Faustínček

09.06.2017 16:45
Rodinný zbor Faustínček spieva na oslavu nášho Boha. Nácviky zboru budú bývať pravidelne každý piatok od 16:45 hod. Nácviky budeme končiť pred pobožnosťou krížovej cesty o 17.30 hod. Na nácviky i modlitbu pozývame všetky deti i rodičov, ktorí sa chcú zapojiť do tejto Božej oslavy svojim radostným...

Dekanská vizitácia

07.06.2017 18:00
V stredu sa v našej farnosti koná dekanská vizitácia. Trnavský dekan bude o 18:00 hod. celebrovať svätú omšu a predtým vizitovať farnosť. 

Hodina Božieho milosrdenstva

04.06.2017 15:00
04.06.2017 popoludní pozývame na modlitby pred vyloženou Oltárnou sviatosťou o 15:00 hod. - Hodina Božieho milosrdenstva.

Gospelový festival LUMEN

02.06.2017 00:00
Organizátori pozývajú mládež na 25. jubilejný ročník gospelového festivalu Lumen  v dňoch 2. - 3. júna 2017 v Trnave. Viac informácii nájdete na www.fln.sk.

Sv. omša za nenarodené deti

01.06.2017 16:00
Dňa 01.06. (štvrtok) o 16.00 bude sv. omša za nenarodené deti. Po sv. omši organizátori prosia, aby sa všetci pripojili k pochodu smerom na polikliniku Družba. Tam bude prebiehať modlitbové stretnutie.

Dobrovoľníci deťom

01.06.2017 00:00
Dobrovoľníci deťom - štvrtok /1. 6./ na Trojičnom námestí 

Biblia očami detí

30.05.2017 10:00
Biblia očami detí – utorok /30.5./ o 10:00 v Centre pre rodinu.

Zbierka na katolícke masmédiá

28.05.2017 00:00
V nedeľu 28.5. sa koná zbierka na katolícke masmédiá.

Novéna k Duchu Svätému

26.05.2017 18:00
Piatok /26.5./ sa začína Novéna k Duchu Svätému. 

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

25.05.2017 00:00
Štvrok /25.5./ je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše sú o 07.00 hod a 18.00 hod.

Slávnostná svätú omšu, pri ktorej budú uvedení do úradu noví kanonici Trnavskej arcidiecézy

24.05.2017 18:30
Stredu /24.5./ o 18:30 hod. v Bazilike sv. Mikuláša bude otec arcibiskup Ján Orosch celebrovať slávnostnú svätú omšu, pri ktorej budú uvedení do úradu noví kanonici Trnavskej arcidiecézy. Z rozhodnutia otca arcibiskupa bola obnovená Kapitula pri Bazilike sv. Miuláša. Z tohto...

Deň rodiny

21.05.2017 11:00
Centrum pomoci pre rodinu a mesto Trnava pozýva na 8. ročník podujatia Deň rodiny, ktorý sa uskutoční v nedeľu 21. mája. O 11:00 bude sv. omša v jezuitskom kostole. Popoludní o 15:00 bude zábavno-kultúrne podujatie a sprievodný program v Mariánskej sále a na nádvorí pre rodiny s...

Stretnutie s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom SJ na tému „Prenasledovanie kresťanov v súčasnom svete".

19.05.2017 16:00
Vydavateľstvo Dobrá kniha pozýva piatok /19.5./ o 16:00 hod. do Auly Pazmaneum na stretnutie s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom SJ na tému „Prenasledovanie kresťanov v súčasnom svete“, spojené s prezentáciou knihy „Globálna vojna proti kresťanom“. 

Pocta svätému Jánovi Pavlovi II.

18.05.2017 16:30
Štvrtok /18.5./ si pripomíname narodenie sv. Jána Pavla II. Pri tejto príležitosti bude jedenáste stretnutie jeho ctiteľov pri jeho soche na Univerzitnom nám. o 16:30 hod.

Tradičná pešia púť do Modranky k Loretánskej Panne Márii.

14.05.2017 09:00
V nedeľu /14. 5./ sa uskutoční tradičná pešia  púť do Modranky k Loretánskej Panne Márii. O 9.00 hod. pred Bazilikou pútnici dostanú požehnanie na cestu. Slávostná sv. omša v Modranke sa začína o 10.30 hod.

Zbierka na kňazský seminár

07.05.2017 00:00
V nedeľu 07.05.2017 sa koná zbierka na kňazský seminár.

Fatimská sobota

06.05.2017 10:00
V sobotu /6. 5./ sa koná v Bazilike sv. Mikuláša arcidiecézna fatimská sobota o 10:00 hod. Celebrovať bude o. arcibiskup Ján Orosch aj s kňazmi diecézy. Téma stretnutia: Otcovstvo a materstvo. Srdečne Vás všetkých pozývame.

Veľkonočný benefičný koncert

29.04.2017 15:00
Nezisková organizácia Svetlo, ktorá prevádzkuje zariadenie sociálnych služieb Svetlo – Domov pre seniorov pozýva na Veľkonočný benefičný koncert v sobotu 29. apíla o 15:00 hod. v Kostole sv. Jakuba v Trnave. Na koncerte vystúpi zbor Chorus misericorias Dei.

Slávenie trojdnia - Sviatok Božieho milosrdenstva

23.04.2017 00:00
Pri príležitosti sviatku Božieho milosrdenstva sa v našej farnosti uskutoční slávenie trojdnia. Začneme v piatok svätou omšou o 18:00, ktorú príde celebrovať riaditeľ SSV vdp. Ivan Šulík. V sobotu večer o 18:00 hod. bude tiež svätá omša, hl. celebrantom bude vdp. Martin...

Púť mužov v Šaštíne

22.04.2017 13:30
V Šaštíne sa koná púť mužov v sobotu /22. 4./

Farská poklona

20.04.2017 10:00
Vo štvrtok /20. 4./ sa koná farská poklona. Sviatosť oltárna bude vystavená od 10:00 hod. do večernej svätej omše. O 17:30 bude spoločná adorácia.

Celotrnavská novéna k Božiemu Milosrdenstvu

18.04.2017 00:00
Spoločenstvo rodín v Trnave vyzýva na zapojenie sa do celotrnavskej novény k Božiemu Milosrdenstvu. Hľadajú sa dobrovoľníci, ktorí by sa záväzne v určený deň pomodlili Korunku Božieho Milosrdenstva v tú hodinu, na ktorú sa zapíšu do vystaveného rozpisu. Náš deň je utorok 18. 4.

Veľkonočná nedeľa

16.04.2017 00:00
Veľkonočná nedeľa: Pri sv. omši sa požehnávajú pokrmy. Koná sa aj  veľkonočná ofera. Pán Boh odmeň Vašu štedrosť.

Biela sobota

15.04.2017 10:00
Biela sobota:  - vyloženie Sviatosti oltárnej o 10:00 hod. Aspoň dvaja sa zapíšte, aby sme mali istotu, že tu po celý deň niekto bude. Rozpis je na chodbe.  Na Vigíliu sa začínajú obrady vonku požehnaním ohňa, pri sv. omši si budeme obnovovať krstné sľuby. Sviečku si môžete...

Veľký piatok

14.04.2017 12:00
Veľký piatok:  - Deň prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu.  - Začiatok Novény k Božiemu milosrdenstvu. Tento DEVIATNIK bude každý deň od Veľkého piatku vždy pred Svätou omšou.  - Adorácia Sviatosti oltárnej v Božom hrobe: do 19:00 hod.

Zelený štvrtok - krížová cesta

13.04.2017 21:00
Na Zelený štvrtok na Kalvárii o 21:00 bude krížová cesta. 

Zelený štvrtok - Missa chrismatis

13.04.2017 09:30
Na Zelený štvrtok bude v Katedrále o 9:30 Missa chrismatis. 

Utorkové katechézy

11.04.2017 00:00
Pátri jezuiti pozývajú na utorkové katechézy počas sv. omší o 7.00 a o 17.00 hod. na tému: „Sedem posledných slov Pána Ježiša na kríži.“

Krížová cesta na kalvárii

09.04.2017 15:00
Krížové cesty na trnavskej Kalvárii sa budú konať každú pôstnu nedeľu o 15.00 hod.   

Kvetná nedeľa

09.04.2017 00:00
Na Kvetnú nedeľu si pripomenieme slávnostný vstup Pána Ježiša do Jeruzalema. Požehnávajú sa ratolesti, spievajú sa pašie, začne sa sláviť tzv. Veľký týždeň.

Upratovanie pastoračného centra

08.04.2017 10:00
V sobotu /8. 4./ sa upratuje Pastoračné centrum od 10:00 hod. Prosím vás o vašu účasť. 

Sviatosť zmierenia za účasti viacerých kňazov

01.04.2017 15:00
V sobotu /1.4./ sa bude v Pastoračnom centre vysluhovať sviatosť zmierenia za účasti viacerých kňazov od 15.00 do 17.00. Potom je /o 17.00/ svätá omša spojená z vysluhovaním sviatosti chorých.

Fatimská sobota v Bazilike sv. Mikuláša

01.04.2017 10:00
Pozývame Vás na Fatimskú sobotu /1.4./ o 10.00 do Baziliky sv. Mikuláša. Téma: Riešenie kríz, úzkostí a ťažkostí v manželskom a rodinnom živote. Kazateľ: vsdp. dekan Peter Šimko zo Smoleníc.

Stretnutie členov farskej rady

30.03.2017 18:40
Vo štvrtok /30.3./ po svätej omši bude stretnutie členov farskej rady.

Prednáška o Sviečkovej manifestácii z roku 1988

27.03.2017 18:00
V pondelok /27. 3./ 2017 o 18.00 bude v Centre pomoci pre rodinu pri kostole Jezuitov prednáška o Sviečkovej manifestácii z roku 1988. Prednáša historik Patrik Dubovský z Ústavu pamäti národa.

Zmena zimného času na letný

26.03.2017 03:00
V nedeľu 26.03:2017 o 02:00 hod si posunieme hodinky o jednu hodinu dopredu, pretože sa mení zimný čas na letný.

Úvodná sv. omša k celoslovenského projektu „9 mesiacov za život“

25.03.2017 10:00
Od 25. 3. do 25. 12. prebieha projekt „9 mesiacov za život“. Úvodná sv. omša  bude v sobotu 25.3. o 10.00 hod. v Bazilike sv. Mikuláša a po nej modlitbový sprievod k poliklinike.

25. marec je Dňom počatého dieťaťa

25.03.2017 00:00
25. marec je aj Dňom počatého dieťaťa. Symbolickým vyjadrením práva dieťaťa na život je nosenie bielej stužky.  

Zbierka na stavbu kostola

19.03.2017 00:00
V nedeľu 19.3. sa koná zbierka na stavbu kostola. Vopred Pán Boh zaplať za Vaše dary.

Školenie dobrovoľníkov ku Dňu počatého dieťaťa

15.03.2017 15:00
Fórum života oznamuje: Školenie dobrovoľníkov ku Dňu počatého dieťaťa bude v stredu 15.3. o 15.00 hod. v Centre pomoci pre rodinu vedľa jezuitského kostola. 

Hodinka Božieho milosrdenstva

05.03.2017 15:00
Každú prvú nedeľu, sa budeme v Pastoračnom centre popoludní o 15:00 hod. modliť Korunku Božieho milosrdenstva.  

Jarná zbierka na charitu

05.03.2017 00:00
V nedeľu 5.3. sa koná celoslovenská jarná zbierka na charitu. Vopred Pán Boh zaplať za Vaše dary. V ten deň sa bude konať prostredníctvom dotazníkov aj anketa Trnavskej arcidiecéznej charity o návrhoch na rozširovanie služieb charity. 

Popolcová streda

01.03.2017 18:00
V stredu 1. 3. je Popolcová streda, ktorou sa začína Pôstne odobie. Pri svätej omši bude obrad značenia popolom. Popolcová streda je dňom pokánia, kedy zachovávame prísny pôst  a zdržiavame sa pritom mäsitého pokrmu.  

Fašiangové posedenie pre dospelých

25.02.2017 15:00
V sobotu 25. 2. sa v Pastoračnom centre bude konať Fašiangové posedenie pre dospelých od 15:00 do 17:00 hod. Môžete niečo dobré napiecť a priniesť. Pastoračné centrum pripravíme na akciu v piatok po svätej omši.  

Karneval pre deti 2017

18.02.2017 15:00
V sobotu 18. februára od 15:00 do 17:00 bude v Pastoračnom centre Karneval pre deti. Prosíme ochotných ľudí o pomoc pri organizovaní. Prihláste sa v sakristii.  

Mládežnícky ples Trnavskej arcidiecézy

18.02.2017 00:00
Komisia pre mládež pozýva mladých od 15 rokov na Mádežnícky ples Trnavskej arcidiecézy, ktorý sa koná 18. 2. v Dvorníkoch. Bližšie inforácie sú na plagáte.

Národný týždeň manželstva

13.02.2017 00:00
Od 13. do 19. 2. prebieha Národný týždeň manželstva (NTM) - celoslovenská kampaň s témou: MANŽELSTVO - SPOLU NA CESTE. Cieľom je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu, pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať. Viac info:...

Karneval v Mariánskej sále u Jezuitov - „Tajomný svet rozprávok a filmových príbehov“

12.02.2017 15:00
V nedeľu 12.02. popoludní o 15.00 hod. sa začína karneval v Mariánskej sále u jezuitov.  Téma karnevalu: „Tajomný svet rozprávok a filmových príbehov“.

Zbierka na stavbu kostola

12.02.2017 00:00
V nedeľu 12. 2. sa koná zbierka na stavbu kostola.

Svätá omša v Bazilike sv. Mikuláša pri príležitosti 25. svetového dňa chorých

11.02.2017 10:00
V sobotu /11. 2./ o 10.00 hod. nás otec arcibiskup Ján Orosch pozýva na svätú omšu do Baziliky sv. Mikuláša pri príležitosti 25. svetového dňa chorých.

Organizačné stretnutie na Karneval pre deti a Fašiangové posedenie pre dospelých

08.02.2017 18:30
V sobotu 18. februára od 15:00 do 17:00 bude v Pastoračnom centre Karneval pre deti, ďalšiu sobotu 25. februára Fašiangové posedenie pre dospelých. Prosíme ochotných ľudí o pomoc pri organizovaní. Organizačné stretnutie bude v stredu /8. 2./ po svätej omši.

Svätoblažejské požehnanie

03.02.2017 18:00
V piatok /3. 2./ sa na konci svätej omše bude udeľovať svätoblažejské požehnanie.

Stretnutie farskej rady

02.02.2017 18:30
Vo štvrtok /2. 2./ po svätej omši bude stretnutie členov farskej rady.

Požehnávanie hromničných sviec

02.02.2017 18:00
Vo štvrtok /2. 2./ sa na začiatku svätej omše budú požehnávať hromničné sviece. 

Stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov

01.02.2017 18:00
V stredu /1. 2./ od 18:00 bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.

Zbierka na katolícke školy.

22.01.2017 00:00
V nedeľu /22.1./ sa koná zbierka na katolícke školy.

Živé jasličky

06.01.2017 17:00
Komunita Cenacolo pozýva na Živé jasličky do svojho centra na Včelárskej Paseke (v blízkosti obce Kráľová pri Senci) v troch termínoch: 26.12., 30.12. a 6.1. vždy o 17.00 hod.

Slávnosť Zjavenia Pána

06.01.2017 00:00
Piatok je slávnosť Zjavenia Pána. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú o 7.30, 9.00 o 10.30 hod.

Úplné odpustky

01.01.2017 00:00
V nedeľu 1. 1. môžeme získať úplné odpustky za obvyklých podmienok, ak sa zúčastníme na speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý tvorivý.

Ďakovná pobožnosť na konci roka.

31.12.2016 17:00
V sobotu 31. 12. bude sv. omša o 17.00 s ďakovnou pobožnosťou na konci roka. Kto sa počas pobožnosti zúčastní na speve hymnu  Teba, Bože chválime, môže získať za obvyklých podmienok úplé odpustky. 

Obnovenie manželských sľubov

30.12.2016 18:00
V piatok 30. 12. počas sv. omše o 18.00 si manželské páry môžu obnoviť manželské sľuby.

Organizátori „Projektu 9 mesiacov za život“ pozývajú na ďakovnú svätú omšu

28.12.2016 17:00
Organizátori „Projektu 9 mesiacov za život“ pozývajú na ďakovnú svätú omšu pri príležitosti zavŕšenia projektu v stredu 28. 12. o 17.00 hod.v Jezuitskom kostole. 

Farská ofera

25.12.2016 00:00
Budúcu nedeľu, na slávnosť Narodenia Pána sa koná farská ofera. Pán Boh odmeň Všu štedrosť.

Zapaľovanie sviec na adventnom venci na Trojičnom námestí

17.12.2016 17:00
Počas tohtoročných Vianočných trhov na Trojičnom námestí v Trnave vás pozývame na program spojený so zapaľovaním sviec na adventnom venci, vždy v sobotu o 17:00 hod.   

Upratovanie pastoračného centra

17.12.2016 10:00
V sobotu 17.12. o 10:00 sa upratuje Pastoračné centrum. Príďte pomôcť.

Vianočná sviatosť zmierenia

10.12.2016 15:00
V sobotu 10.12. sa bude vysluhovať vianočná sviatosť zmierenia od 15:00 do 17:00 za účasti viacerých kňazov. O 17:00 bude svätá omša s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých.

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

08.12.2016 00:00
Vo štvrtok 8. 12. je slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše budú o 07.00 hod a o 18.00 hod.

Modlitby chvál

05.12.2016 18:30
Trnavské spoločenstvá vás pozývajú na modlitby chvál, ktoré budú v pondelok 5. 12. od 18:30 h. v jezuitskom kostole. 

Prvá adventná nedeľa - požehnávanie adventných vencov

27.11.2016 00:00
Nedeľou Krista Kráľa sa končí liturgický rok. Budúca nedeľa 27.11.2016 je už prvá adventná nedeľa. Pri všetkých sv. omšiach sa budú požehnávať adventné vence.

Zbierka na charitu

27.11.2016 00:00
27.11:2016 je zbierka na charitu. Pán Boh odmeň Vašu štedrosť.

Adventný chorálový koncert

26.11.2016 19:00
Pozývame Vás na tradičný ADVENTNÝ CHORÁLOVÝ KONCERT, ktorý sa uskutoční v sobotu 26.11. o 19,00 v kostole sv. Jakuba. Svoje umenie nám predvedie Schola Gregoriana Bratislavensis pod dirigentskou taktovkou Milana Kolena. Vstup na koncert je voľný.  

Slávnostný koncert pri príležitosti 40. výročia zboru

26.11.2016 15:30
O 15:30 sa v Jezuitskom kostole uskutoční slávnostný koncert pri príležitosti 40. výročia vzniku zboru Cantica Sacra Tyrnaviae. 

Biblia očami detí

22.11.2016 10:00
Matky s deťmi pozývame na Bibliu očami detí utorok 22.11. o 10:00 do Centra pomoci pre rodinu, Štefánikova 46, Trnava (vedľa Jezuitského kostola).

Svätá omša spojená aj s procesiou nesenia milostivého obrazu Panny Márie

20.11.2016 09:30
V nedeľu 20.11.2016 je svätá omša v Bazilike sv. Mikuláša o 9:30 hod. spojená aj s procesiou nesenia milostivého obrazu Panny Márie.

Trnavská novéna vo Svätom roku milosrdenstva 2016

13.11.2016 18:00
V čase od 13. do 21. novembra sa koná Trnavská novéna. Počas nej sväté omše (okrem nedele) v Pastoračnom centre nebudú. Nahlásené úmysly budú odslúžené v Bazilike sv. Mikuláša večer o 18.00 hod. Podrobný program púte je na plagáte na nástenke.  

Púť do Ríma - Posledná možnosť v jubilejnom roku

13.11.2016 16:00
odchádza sa o 16.00 hod. v nedeľu 13.11. zo železničnej stanice v Trnave.

Sv. omša pre rodiny s deťmi v predvečer Trnavskej novény

12.11.2016 17:00
V predvečer Trnavskej novény v sobotu 12. 11. o 17.00 hod. sa v Bazilike uskutoční sv. omša pre rodiny s deťmi.

Modlitba chvál

07.11.2016 18:30
Trnavské spoločenstvá vás pozývajú na modlitbu chvál, ktoré budú v pondelok 7. novembra 2016 od 18.30 h. v jezuitskom kostole.

Miešaný zbor Chorus misericordias Dei hľadá mužov do hlasových skupín Tenor a Bas.

04.11.2016 18:45
Miešaný zbor Chorus misericordias Dei hľadá mužov do hlasových skupín Tenor a Bas. Skúška zboru býva vždy v piatok o 18.45 v Pastoračnom centre.

Svätá omša na cintoríne na Kamennej ceste

02.11.2016 16:00
V stredu /2.11./ je svätá omša aj na cintoríne na Kamennej ceste, a to o 16:00 hod.

Sviečka za nenarodené deti.

02.11.2016 00:00
Fórum života organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. Spomienku na tieto deti môžete vyjadriť modlitbou ako aj zapálením sviečky v deň Pamiatky na všetkých verných zosnulých /2.11./ vo večerných hodinách. Originálnu sviečku za 1,- EURO si môžete zakúpiť vo vestibule. Podporíte tým kampaň...

V utorok /1.11./ je prikázaný sviatok – slávnosť Všetkých svätých. Sväté omše sú ako v nedeľu.

01.11.2016 00:00

Zmena letného času na zimný

30.10.2016 03:00
V nedeľu 30.10.2016 sa mení letný čas na zimný. O 3. hodine sa posúva na 2. hodinu. Spíme o hodinu dlhšie.

Pozvánka pre všetkých mladých mužov, ktorí sa stále rozhodujú o svojej voľbe celoživotného povolania

28.10.2016 00:00
Bratia františkáni pozývajú všetkých mladých mužov, ktorí sa stále rozhodujú o svojej voľbe celoživotného povolania, na víkend jeho rozlišovania, ktorý sa uskutoční v Trstenej od 28. do 30. októbra 2016. Kto má záujem, nech sa pre viac informácií prihlási u brata Filipa vo...

Koncert Requiem

23.10.2016 15:30
23.10.2016 o 15:30 hod. bude vo františkánskom kostole koncert Requiem.  

Zbierka na misie.

23.10.2016 00:00
V nedeľu 23.10.2016 sa koná zbierka na misie. Pán Boh odmeň Vašu štedrosť.

Deň otvorených dverí

20.10.2016 08:00
Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha a Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury organizujú štvrtok /20.10./ od 8.00 do 13.00 hod. deň otvorených dverí na Kalinčiakovej 24 v Trnave. 

4. výročie požehnania Pastoračného centra

14.10.2016 18:00
Piatok /14.10./ pri večernej svätej omši si pripomenieme 4. výročie požehnania Pastoračného centra. Po svätej omši pozývame všetkých na malé agapé. Prosíme ochotné gazdinky, aby niečo chutné napiekli.

Jesenný kurz "Manželských večerov"

12.10.2016 00:00
Centrum pre rodinu v spolupráci so saleziánskymi spolupracovníkmi pozývajú manželské páry na jesenný kurz "Manželských večerov" od 12.10. 2016.

Mimoriadna svätá omša pre starších, chorých a ich opatrovateľov

09.10.2016 15:00
V nedeľu /9.10./ o 15:00 hod. sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa koná mimoriadna svätá omša pre starších, chorých a ich opatrovateľov. Bližšie informácie sú na nástenke.

Púť do Krakova

07.10.2016 00:00
Púť do Krakova v termíne od 07.-9.10.2016

Prvé spoločné stretnutie rodičov a detí, ktoré budú pristupovať k prvému svätému prijímaniu.

05.10.2016 18:00
Prvé spoločné stretnutie s deťmi i rodičmi v rámci prípravy na prvé sväté prijímanie bude stredu /5.10./ o 18:00 hod. v Pastoračnom Centre Božieho milosrdenstva.

Modlitby chvál

03.10.2016 18:30
Trnavské spoločenstvá vás pozývajú na modlitby chvál, ktoré budú v pondelok /3.10./ od 18.30 h. v jezuitskom kostole.

Spoločenstvo Kráľovské mesto otvára detské spoločenstvo

30.09.2016 00:00
Spoločenstvo Kráľovské mesto otvára detské spoločenstvo, ktoré začína fungovať koncom septembra. Počas stretnutia, ktoré bude raz za týždeň, bude deťom kreatívnym a jednoduchým spôsobom sprostredkovaný živý vzťah s Bohom. Súčasťou stretiek budú aj chvály, modlitba, zábavné hry a čas v malých...

Verejná zbierka Boj proti hladu.

25.09.2016 00:00
Vincentská rodina na Slovensku organizuje 10. ročník verejnej zbierky Boj proti hladu. Členky Spolku kresťanskej lásky budú v nedeľu 25. 9. po svätých omšiach pred Pastoračným centrom predávať medovníkové srdiečka za 1,- EURO. Viac o zbierke - na plagáte.   

Sviatosť birmovania

17.09.2016 10:00
Sviatosť birmovania sa v našej farnosti bude vysluhovať v sobotu 17. 9. o 10:00.

Festival mladých rodín

17.09.2016 00:00
Na budúcu sobotu 17.9. a nedeľu 18.9. Vás pozývame na Kopánku na tradičný "Festival mladých rodín".

Stretnutie birmovancov

16.09.2016 18:00
V piatok 16. 9. o 18:00 pozývame birmovancov na stretnutie. 

Pešia púť z Trnavy do Šaštína

13.09.2016 00:00
V dňoch 13. - 15. septembra sa uskutoční Pešia púť z Trnavy do Šaštína. Bližšie informácie sú na plagáte vo vestibule.

Otvorené stretnutia "Synovia & Dcéry"

12.09.2016 18:00
Spoločenstvá Agape a Kráľovské mesto pozývajú všetkých, ktorí hľadajú spoločenstvo a chcú spoznávať Boha ako Otca, na otvorené stretnutia "Synovia & Dcéry", ktoré budú bývať každý druhý pondelok o 18.00 v Centre pomoci pre rodinu. Začína sa už v pondelok 12. septembra.

Stretnutie birmovancov

09.09.2016 18:00
Vo štvrtok 8. 9. a v piatok 9. 9. o 18:00 pozývam birmovancov na stretnutie. Sviatosť birmovania sa v našej farnosti bude vysluhovať v sobotu 17. septembra o 10:00.

Prvá skúška zboru Chorus misericordias Dei

05.09.2016 18:30
V pondelok 5. septembra o 18.30 bude prvá skúška zboru Chorus misericordias Dei. Kto má vážny záujem o spev v zbore, je srdečne vítaný. Podmienkou je čistý a spevný hlas, orientácia v notovom zápise je výhodou.

Modlitba chvál

05.09.2016 18:30
Trnavské spoločenstvá vás pozývajú na modlitbu chvál, ktoré budú v pondelok 5. septembra 2016 od 18.30 h. v jezuitskom kostole. Modlitby bude viesť Chválový tím Spoločenstva Kráľovské mesto a slovo na tému "Si fanúšik alebo nasledovník Krista?" bude mať Marek Novotný. K dispozícii bude aj detská...

Veni Sancte

04.09.2016 00:00
Keďže začína školský rok, budúcu nedeľu /4.9./ pri svätých omšiach budeme spievať hymnus Veni Sancte.

Opekačka v záhrade Pastoračného centra

31.08.2016 18:45
V stredu 31. augusta po večernej svätej omši pozývame všetkých na opekačku do záhrady Pastoračného centra. 

Výročie posvätenia Katedrálneho chrámu

30.08.2016 17:30
V utorok 30. augusta o 17.30 bude J. E. Mons. Ján Orosch sláviť Eucharistiu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa z príležitosti výročia posvätenia Katedrálneho chrámu. Ten deň je aj výročným dňom uvedenia do úradu otca arcibiskupa. 

Charizmatická konferencia

26.08.2016 14:00
V dňoch 26. - 28. augusta sa v Trnave  koná Charizmatická konferencia.  Bližšie informácie sú na plagáte na: https://www.kcho.sk  

Trh dobra a pomoci

22.08.2016 00:00
V dňoch 22. - 26. augusta bude  v priestoroch Katolíckej jednoty Slovenska Trh dobra a pomoci. Bližšie informácie sú na plagáte vo vestibule.   

V pondelok 15.08.2016 po večernej svätej omši bude za Pastoračným centrom nielen opekačka.

15.08.2016 20:00
V pondelok 15.08.2016 po večernej svätej omši bude za Pastoračným centrom nielen opekačka. Všetci ste srdečne pozvaní.

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie - prikázaný sviatok

15.08.2016 00:00
V pondelok /15.8./ je slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše sú o 7:00 hod. a 19:00 hod.

Spoločenstvo Hrubáci pozýva všetky deti a rodiny do Šaštína

07.08.2016 08:40
Spoločenstvo Hrubáci pozýva všetky deti a rodiny do Šaštína. Pôjdeme spolu vlakom v nedeľu 7. augusta, stretnutie je o 8:40 na vlakovej stanici. Podrobný program je na plagáte pri východe z kostola.

Porciunkulové odpustky

02.08.2016 00:00
Porciunkulové odpustky: 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor a v katedrálnych chrámoch úplné odpustky. Treba navštíviť kostol a pomodliť sa Modlitbu Pána, Vyznanie viery a splniť aj obvyklé podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého...

Hrdí na rodinu

30.07.2016 15:00
V sobotu 30.7.2016 sa v Bratislave uskutoční už 5. ročník živej reťaze "Hrdí na rodinu". Akcia začne o 15:00 hod. pred Národnou radou. V radostnej a pokojnej atmosfére účastníci ukážu dôležitosť rodiny v našich životoch. Príďte ukázať radosť z detí a rodiny. Bližšie informácie na plagáte na...

Cyklopúť za život

14.07.2016 17:00
Aj v tomto roku sa bude konať Cyklopúť za život, tentoraz na podporu projektu modlitieb pred nemocnicami - 9 mesiacov za život. V priebehu júla navštívime mnohé slovenské mestá, aby sme sa s Vami modlili, pozdravili a povzbudili Vás v službe životu. V Trnave budú cyklopútnici vo štvrtok 14.7. o...

letný denný tábor

11.07.2016 00:00
Spoločenstvo Kráľovské mesto pripravuje pre všetky deti vo veku 6-12 rokov letný denný tábor, ktorý bude v týždni 11.-15. júla v priestoroch Centra pomoci pre rodinu. V programe budú zaujímavé hry, výlety, detské chvály i sv. omša. Počet miest je obmedzený, zaregistrovať sa dá prostredníctvom...

Púť Trnavskej arcidiecézy do svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove

09.07.2016 04:00
V sobotu 9. júla 2016 sa uskutoční jednodňová púť Trnavskej arcidiecézy do svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove. Z farnosti Trnava - mesto a Prednádražie idú dva autobusy, odchádza sa od železničnej stanice ráno o 3:30 hod. Tri miesta sú ešte voľné.  

Sv. Cyrila a Metoda slávnosť

05.07.2016 00:00
Dňa 05.07. - Sv. Cyrila a Metoda slávnosť budú sv. omše o 7.30 hod a o 9.00 hod.

Akcia pre deti

02.07.2016 15:30
Spoločenstvo pri Bazilike sv. Mikuláša pozýva všetky deti a rodiny v sobotu /2.7./ na akciu pre deti, ktorá sa uskutoční na Prekážke (medzi Hornou Krupou a Naháčom). Akcia začína o 15:30 stretnutím na veľkom parkovisku pri Prekážke, nasleduje odchod na farmu, program so zvieratkami, vozenie na...

Poďakovanie za milosti udelené v uplynulom školskom roku - Te Deum

30.06.2016 18:00
Vo štvrtok /30.6./ budeme pri svätej omši o 18:00 hod. ďakovať za milosti udelené v uplynulom školskom roku – Te Deum. Po svätej omši bude za Pastoračným centrom opekačka.   

Slávnosť sv. Petra a Pavla

29.06.2016 00:00
V stredu je slávnosť sv. Petra a Pavla. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú o 7:00 hod. a o 18:00 hod.

Zbierka na dobročinné diela svätého Otca.

26.06.2016 00:00
Budúcu nedeľu sa koná zbierka na dobročinné diela svätého Otca. Pán Boh odmeň Vašu štedrosť.

Stretnutie s mladými - druhá skupina, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti birmovania

24.06.2016 18:30
Stretnutie s mladými, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti birmovania bude: - Prvá skupina - každý štvrtok po svätej omši a adorácii o 18:45 hod.  - Druhá skupina - každý piatok po svätej omši o 18:30 hod. 

Modlitbové trojdnie v uršulínskom kostole sv. Anny

24.06.2016 18:00
Hnutie modlitby matiek Vás pozýva na modlitbové trojdnie v dňoch 24. až 26. júna v uršulínskom kostole sv. Anny, vždy o 18:00 hod.

Stretnutie s mladými - prvá skupina, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti birmovania

23.06.2016 18:45
Stretnutie s mladými, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti birmovania bude: - Prvá skupina - každý štvrtok po svätej omši a adorácii o 18:45 hod.  - Druhá skupina - každý piatok po svätej omši o 18:30 hod. 

7VRCHOV - MODLITBOVÉ OBCHÁDZANIE HRADIEB MESTA

19.06.2016 09:00
Pozývame vás na modlitbové obchádzanie hradieb mesta s názvom 7VRCHOV, ktoré bude v nedeľu 19.6. v Bernolákovom sade (Promenáda). Počas dopoludnia od 9.00 do 13.00 sa budú jednotlivé skupinky obchádzať hradby mesta a modliť sa za dané oblasti. Hlavný program od 14.00 zahŕňa modlitby...

Púť na Staré Hory

18.06.2016 06:30
V sobotu /18.6./ sa uskutoční farská púť na Staré Hory. Prihlásení účastníci sa stretnú v sobotu ráno o 6:30 hod. pred Pastoračným centrom Božieho milosrdenstva, odkiaľ pôjdeme autobusom na Staré Hory. O 10:00 hod. bude svätá omša v Bazilike Navštívenia Panny Márie. Po nej spoločná...

Duchovná obnova v Majcichove

13.06.2016 00:00
V Majcichove sa od 13. do 18. 6. koná duchovná obnova /páter James Mariakumar a sestra Mary Pereira/. Bližšie informácie sú na plagátoch na nástenke. V pondelok tam bude svätú omšu o 18:00 hod. doprevádzať náš zbor Chorus misericordias Dei.     DC James temy.pdf 

Slávnostná svätá omša pri príležitosti 40. výročia kňazskej vysviacky.

06.06.2016 09:00
V pondelok /6. 6./ o 9.00 hodine bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa slávnostná svätá omša pri príležitosti 40. výročia kňazskej vysviacky. Medzi jubilujúcimi kňazmi sú aj trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, spišský biskup Mons. Štefan Sečka a mukačevský...

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

03.06.2016 18:00
V piatok na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa na konci svätej omše bude konať odprosujúca pobožnosť pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Veriaci, ktorí sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Jezuiti v Trnave oznamujú

03.06.2016 17:00
Jezuiti v Trnave oznamujú, že v piatok 3. júna na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa nebude slúžiť sv. omša o 17:00 hod. v jezuitskom kostole, ale je preložená do Katedrály sv. Jána Krstiteľa na 17:00 hod. Jezuitský kostol bude preto otvorený len do 12.00 hod.

Tretí turnus slávnosti Prvého svätého prijmania

28.05.2016 10:00
V sobotu /28.5./ o 10:00 hod. je tretí turnus slávnosti Prvého svätého prijímania v Pastoračnom centre.

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

26.05.2016 00:00
Vo štvrtok je prikázaný sviatok. V ten deň večerná svätá omša vrcholí Eucharistickou procesiou. Eucharistická procesia bude aj v nedeľu /29. 5./, a to v meste, po svätej omši - v Katedrále sv. Jána Krstiteľa o 9.30 hod.

Kosenie trávy za Pastoračným centrom

25.05.2016 14:00
V stredu popoludní od 14:00 hod. je brigáda – kosenie trávy za Pastoračným centrom. Prosíme ochotných mužov o účasť.

Druhý turnus slávnosti Prvého svätého prijímania

21.05.2016 10:00
V sobotu /21.5./ o 10:00 hod. je druhý turnus slávnosti Prvého svätého prijímania vo františkánskom Kostole sv. Jakuba. 

Pocta sv. Jánovi Pavlovi II.

18.05.2016 17:00
V stredu /18.5/ o 17:00 hod. sa pred Katedrálou sv. Jána Krstiteľa uskutoční spomienková slávnosť „Pocta sv. Jánovi Pavlovi II.“ pri príležitosti 96. výročia jeho narodenia. 

Prvý turnus slávnosti Prvého svätého prijímania

14.05.2016 10:00
V sobotu /14.5./ o 10:00 hod. je prvý turnus slávnosti Prvého svätého prijímania vo františkánskom Kostole sv. Jakuba. 

Tradičná mariánska púť do Modranky

08.05.2016 10:30
Farnosť Modranka pozýva na tradičnú mariánsku púť do Modranky k Loretánskej Panne Márii budúcu nedeľu /8.5./. Slávnostná sv. omša sa začína o 10.30 hod. Bližšie informácie aj o duchovnej obnove pred púťou môžete nájsť na plagáte.

Zbierka na katolícke médiá

08.05.2016 00:00
Budúcu nedeľu /8.5./ sa koná zbierka na katolícke masmédia. Pán Boh odmeň Vašu štedrosť.

Slávnosť Nanebovstúpenie Pána

05.05.2016 00:00
Vo štvrtok je /5.5./ slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše budú o 07:00 hod a o 18:00 hod.

Duchovná obnova s dp. Matúšom Marcinom, exorcistom

01.05.2016 10:00
Gréckokatolícka farnosť svätého apoštola a evanjelistu Lukáša pozýva na duchovnú obnovu s o. Matúšom Marcinom, exorcistom gréckokatolíckej košickej eparchie. Obnova sa uskutoční  29.4 – 1.5. 2016. v kostole svätej Heleny.   Program je nasledovný: Piatok...

Spoločné stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí

24.04.2016 10:30
V nedeľu 24.04.2016 pozývame na stretnutie prvoprijímajúce deti a ich rodičov. Stretnutie sa koná pri svätej omši o 10:30 hod. a po nej.  

Zbierka pre potreby Ukrajiny

24.04.2016 00:00
Svätý Otec František vyhlásil zbierku pre potreby Ukrajiny, ktorá sa má uskutočniť vo všetkých katolíckych kostoloch Európy budúcu nedeľu 24. apríla. Pán Boh odmeň Vašu štedrosť.

Farská poklona

20.04.2016 10:00
V stredu sa v našej farnosti koná farská poklona. Sviatosť Oltárna bude vyložená od 10:00 hod. do 17:30 hod. Aby sme sa uistili, že v Pastoračnom centre počas celej doby niekto bude adorovať, zapíšte sa do časového zoznamu, ktorý je vyvesený v chodbe na nástenke.

Zbierka na seminár

17.04.2016 00:00
V nedeľu 17.04:2016 sa koná zbierka na seminár. Pán Boh odmeň Vašu štedrosť.

Párty "Osláv svoje počatiny"

15.04.2016 18:00
Centrum pomoci pre rodinu a Fórum života Vás pozývajú na párty s názvom „Osláv svoje počatiny“ pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa. Termín: piatok 15. apríla o 18.00 v Centre pomoci pre rodinu vedľa jezuitov v Trnave. 

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

15.04.2016 17:15
Nedeľou 10.04. začína Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Program modlitebných slávení v Trnave: - Pondelok /11.04./ Bazilika sv. Mikuláša o 18:30 hod. sv. omša + katechéza, po sv. omši sviečkový sprievod cestou pútnika do katedrály.  - Utorok /12.04./ farnosť Kopánka o 18:00 hod....

Slávnosť Zvestovania Pána

04.04.2016 18:00
Na pondelok 4.4. je preložená slávnosť Zvestovania Pána. 

MIMORIADNY SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA V PASTORAČNOM CENTRE NA PREDNÁDRAŽÍ

03.04.2016 10:30
  Pri príležitosti sviatku Božieho milosrdenstva Vás všetkých pozývame prežívať jeho trojdnie. V piatok začneme svätou omšou o 18:00 hod. /vdp. Ján Buc/. Spevom sprevádza zbor Chorus misericordias Dei. V sobotu o 17:30 začne pásmo, ktoré si pripravil Faustinček pod názvom...

Celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom

03.04.2016 00:00
V nedeľu 3. apríla sa koná mimoriadna celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Pán Boh odmeň každý Váš milodar.

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu

02.04.2016 18:45
Od Veľkého piatka sa budeme modliť Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu - každý deň až do soboty pred sviatkom, a to ešte pred začiatkom bohoslužieb. 

Trnavská modlitbová novéna k Božiemu Milosrdenstvu

29.03.2016 00:00
Trnavská modlitbová novéna k Božiemu Milosrdenstvu sa začne na Veľký piatok 25.3. 2016 a potrvá do soboty 2. apríla. Ide o 9 dní modlitieb Korunky Božieho milosrdenstva vždy na začiatku každej hodiny dňa. Každý deň veriaci z iného trnavského kostola. Prednádražie – utorok /29.3./...

Letný čas

27.03.2016 03:00
Na budúci týždeň v noci z 26. na 27. marca sa mení čas. O 2. hodine sa posúva na 3.hodinu. 

Zbierka na stavbu kostola

27.03.2016 00:00
Budúca nedeľa je Veľkonočnou nedeľou. V ten deň sa koná zbierka na kostol spojená s farskou oferou. Pán Boh odmeň každý Váš milodar.

Biela sobota - Veľkonočná vigília

26.03.2016 18:30
- Veľkonočná vigília začne o 18:30 hod. Počas nej si obnovíme krstné sľuby.  - Na Bielu sobotu sa Pastoračné centrum otvorí o 09:00 hod. Počas celého dňa budete môcť prichádzať k Božiemu hrobu, ako je to zvykom.

Poklona pri Božom hrobe

26.03.2016 09:00
Na Bielu sobotu sa Pastoračné centrum otvorí o 09:00 hod. Počas celého dňa budete môcť prichádzať k Božiemu hrobu na poklonu, ako je to zvykom. 

Veľký piatok

25.03.2016 16:00
Pri Veľkopiatočných obradoch o 16:00 hod. si pripomenieme utrpenie a smrť nášho Pána. V ten deň sa neslávi svätá omša. Je to aj deň prísneho pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu. Po obradoch bude možnosť poklony pri Božom hrobe do 19:00 hod.

Tiché nesenie kríža ulicami Trnavy

25.03.2016 12:00
Tradičné veľkopiatkové tiché nesenie kríža ulicami Trnavy: o 12:00 bude odchod zo štyroch rôznych stanovísk na Trojičné námestie; o 13:00 odchod sprievodu z Trojičného námestia na Kalváriu. 

Deväť mesiacov za život

25.03.2016 00:00
Od 25. 3. 2016 sa začína aktivita „Deväť mesiacov za život“, ktorá potrvá do Božieho narodenia 25. 12. 2016. Ide o celoslovenskú reťaz modlitieb za nenarodené deti pri zdravotníckych zariadeniach, kde sa vykonávajú potraty. V Trnave je to pri poliklinike na Družbe. Prvá modlitba bude...

Zelený štvrtok - krížová cesta, celonočné bdenie s Pánom Ježišom

24.03.2016 21:00
O 21:00 hod. bude na Kalvárii krížová cesta. Od 22.30 sa v Bazilike sv. Mikuláša začne celonočné bdenie s Pánom Ježišom, na úvod sa premietne film Umučenie.

Zelený štvrtok

24.03.2016 18:00
Večer si svätou omšou o 18:00 hod. pripomenieme ustanovenie Eucharistie, sviatosti kňazstva a príkaz lásky daný Ježišom Kristom.  

Zelený štvrtok

24.03.2016 09:30
Na Zelený štvrtok sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa stretnú kňazi s biskupom pri svätení olejov na tzv. Missa chrismatis , ktorú bude celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch dopoludnia o 9:30 hod. Posvätené oleje sa používajú počas roka pri vysluhovaní...

Biblia očami detí

22.03.2016 10:00
Biblia očami detí - najbližšie stretnutie sa uskutoční 22. 3. 2016 o 10:00 h. v Centre pomoci pre rodinu v Trnave. Všetky deti sú vítané. 

Pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii

20.03.2016 15:00
V nedeľu /20.03./ je pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii so začiatkom o 15:00 hod. 

Kvetná nedeľa

20.03.2016 00:00
Budúca nedeľa (20.03.) je Kvetnou nedeľou. Na začiatku všetkých svätých omší si pripomenieme slávnostný vstup Pána Ježiša do Jeruzalema. Zhromaždíme sa vonku pred vchodom, kde sa budú požehnávať ratolesti a odkiaľ pôjde sprievod do Pastoračného centra k oltáru.

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

19.03.2016 08:00
V Sobotu 19.03.2016 je Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Sv. omša je o 08:00 hod.

Vernisáž výstavy detskej tvorby Kreatívneho ateliéru výtvarníčky Oksany Lukomskej

16.03.2016 18:00
Centrum pomoci pre rodinu pozýva na vernisáž výstavy detskej tvorby Kreatívneho ateliéru výtvarníčky Oksany Lukomskej v stredu /16.3./ o 18:00 hod. v priestoroch centra s názvom Fantázia. V rámci akcie bude aj trh veľkonočných dekorácií. Kto by sa ešte chcel zapojiť do veľkonočného...

Kultúra života versus kultúra smrti

14.03.2016 19:00
UPeCe a Fórum života pozývajú všetkých na prednášku Raymonda de Souzu z USA z organizácie Human life International na tému Kultúra života versus kultúra smrti v Aule Študentského domova P. Pazmáňa na Rybníkovej ul. v TT v pondelok /14. 3./ o 19:00 hod. Pred...

Detská krížová cesta v Bazilike sv. Mikuláša

13.03.2016 16:00
V nedeľu /13.3./ sú všetky deti s rodičmi pozvané na hranú detskú krížovú cestu do Baziliky sv. Mikuláša, ktorá bude o 16:00 hod. Deti môžu prísť v dobovom oblečení, aby sa tak spoločne vytvoril sprievod na krížovej ceste za Pánom Ježišom.  

Sv. spoveď a sv. omša v posunkovom jazyku pre nepočujúcich

13.03.2016 12:30
Trnavská asociácia sluchovo postihnutých (TASPO) pozýva na predveľkonočnú sv. spoveď a sv. omšu v posunkovom jazyku pre nepočujúcich,  v nedeľu /13.3./ od 12:30 hod. v jezuitskom kostole v Trnave. 

Sviatosť zmierenia za účasti viacerých kňazov

12.03.2016 15:00
V sobotu /12.3./ bude v Pastoračnom centre vysluhovaná sviatosť zmierenia za účasti viacerých kňazov od 15:00 do 17:00 hod. Po nej o 17:00 hod. bude svätá omša s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých. 

Pôstna polievka

11.03.2016 16:30
Arcibiskupský úrad v Trnave pozýva na charitatívny projekt „Pôstna polievka“ v piatok 11. marca od 16.30 hod. vo veľkej jedálni Arcibiskupského úradu v Trnave (vchod z ulice Mikuláša Schneidera Trnavského; vedľa výstavnej siene Galéria). Výnos podporí odbornú pomoc tehotným ženám, matkám a rodinám...

Duchovné cvičenia pre manželov

11.03.2016 00:00
V dňoch 11. 3. – 13. 3.  organizuje Hnutie kresťanských rodín duchovné cvičenia pre manželov s názvom „Originálne manželské rekolekcie“ v Kláštore sestier františkánok  v Melčiciach – Lieskovom, okr. Trenčín.

Pôstne večerné chvály s príhovorom otca arcibiskupa

10.03.2016 17:00

Školiace stretnutie záujemcov o pomoc pri akcii 9 mesiacov za život

08.03.2016 17:00
Centrum pomoci pre rodinu pozýva na školiace stretnutie záujemcov o pomoc pri akcii 9 mesiacov za život v utorok 8.3. Začne sa sv. omšou o 17.00 v jezuitskom kostole, ktorú bude koncelebrovať otec Škurla, spoluorganizátor Národného pochodu za život. Samotné školenie bude po sv. omši v Centre pomoci...

Zastavenie hazardných hier

05.03.2016 00:00
V deň volieb v sobotu 5. 3. sa bude konať vo viacerých mestách aj podpisová akcia na zastavenie hazardných hier, ktoré ničia naše rodiny. Otec arcibiskup vyzýva k podpore tejto petície.

Kurz "Manželské večery"

03.03.2016 17:30
Centrum pomoci pre rodinu vás pozýva na kurz „Manželské večery“, ktorý sa začína od 3. marca 2016 o 17:30 hod. a pozostáva z ôsmich stretnutí. Bližšie info na www.cppr.sk.

Stopy v snehu

02.03.2016 19:00
Združenie Naše mesTTo Vás pozýva na prezentáciu filmu Stopy v snehu, ktorá sa uskutoční v stredu 2. marca o 19:00 h. v kine Hviezda. Film je o pašovaní kresťanskej literatúry počas komunizmu. Po prezentácii filmu bude beseda s odsúdeným kapucínom Tomášom Koncom. Vstupné symbolické 2 eurá.

Ohrozuje rodová rovnosť manželstvo a rodinu?

02.03.2016 18:00
Centrum pomoci pre rodinu oznamuje zmenu termínu prednášky PaedDr. Mgr. Renáty Ocilkovej na tému: Ohrozuje rodová rovnosť manželstvo a rodinu? (Nové skutočnosti o Slovensku). Aktuálny termín je streda 2. marca o 18:00 v Centre pomoci pre rodinu na Štefánikovej 46 vedľa jezuitského...

Zbierka na stavbu kostola

28.02.2016 00:00
V nedeľu /28.2./ sa koná zbierka na stavbu kostola. Pán Boh odmeň Vašu štedrosť.

Zbierka na charitu

14.02.2016 00:00
Budúcu nedeľu /14.2./ sa koná zbierka na charitu. Pán Boh odmeň Vašu štedrosť.

Rekolekčná sv. omša

11.02.2016 09:30
Vo štvrtok /11.2./ 2016 o 9.30 hod. v kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave bude rekolekčná sv. omša kňazov trnavského dekanátu. 

Popolcová streda

10.02.2016 18:00
V stredu /10.2./ začína pôstne obdobie - tzv. Popolcovou stredou. Je to deň prísneho pôstu. Zdržanie sa mäsitého pokrmu nemôžeme nahradiť iný skutok pokánia. V ten deň cez svätú omšu sa bude konať obrad značenia popolom

Deň otvorených dverí - Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha a Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury

09.02.2016 08:00
Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha a Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury organizujú v utorok /9.2./ od 8:00 do 14:00 Deň otvorených dverí v priestoroch na Kalinčiakovej 24 v Trnave. 

Národný týždeň manželstva

08.02.2016 00:00
V týždni od 8. do 14. februára sa na Slovensku koná Národný týždeň manželstva.  

Krížová cesta na záchranu nenarodených detí

05.02.2016 15:00
Dobrovoľníci z Fóra života vás pozývajú na Krížovú cestu za záchranu nenarodených detí, ktorá bude v piatok  /05.02.2016/ o 15.00 hod. na Kalvárii. 

Svätoblažejské požehnanie

03.02.2016 18:00
V stredu /3.2.2016/ budete môcť prijať svätoblažejské požehnanie. 

Sviatok Obetovania Pána (Hromnice)

02.02.2016 18:00
V utorok /2.2.2016/ je sviatok Obetovania Pána /Hromnice/. V ten deň je požehnanie hromničných sviec a následná procesia. Sviece si môžete priniesť z domu, ale budú aj k zakúpeniu v Pastoračnom centre.

Februárové trnavské chvály

01.02.2016 18:30
Trnavské spoločenstvá vás pozývajú na februárové trnavské chvály, ktoré budú v pondelok /01.02.2016/ od 18.30 h. v jezuitskom kostole.   

Modlitby matiek

31.01.2016 18:00
V piatok, sobotu a nedeľu /29., 30. a 31.1./ sa v uršulínskom kostole sv. Anny konajú Modlitby matiek so začiatkom o 18:00 hod. 

Fašiangové popoludnie

30.01.2016 15:00
V sobotu /30. 1./ vás všetkých pozývame do Pastoračného centra na karneval - fašiangové posedenie. Začne o 15:00 hod. Môžete i nemusíte prísť v maskách. Komu sa podarí niečo chutné upiecť, môže priniesť. Kto z mladých sa chce zapojiť do organizácie tohtoročného karnevalu, nech príde na organizačné...

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

25.01.2016 19:15
Od 18.1. do 25.1. je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V našom meste budú ekumenické modlitby prebiehať nasledovne:  - v pondelok /18.1./ v evanjelickom kostole o 18:00 hod.  - v sobotu /23. 1./ v Bazilike sv. Mikuláša o 19:15 hod.  - v pondelok /25.1./ u františkánov o 19:15...

Zbierka na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy

24.01.2016 00:00
V nedeľu (24.1.2016) je zbierka na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy.

Relikvie sv. Terézie z Lisieux

23.01.2016 10:30
Trnava – katedrála 23. 1. Katedrála sv. Jána Krstiteľa 10,30 – príchod relikvií, Obrad prijatia 11.00 –  Pásmo o živote sv. Terézie, katechéza o význame uctievania relikvií 12.00 –  Svätá omša, hlavný celebrant J. Ex. Mons. Ján Orosch, trnavský...

Zbierka na stavbu kostola

17.01.2016 00:00
V nedeľu 17.1. sa koná zbierka na stavbu kostola. Pán Boh vám odmeň každý váš milodar.

Koledníci Dobrej Noviny

06.01.2016 10:30
Na sviatok Zjavenia Pána po sv. omši o 10.30 nám zakoledujú koledníci Dobrej Noviny. Toto koledovanie je spojené so zbierkou pre chudobné a opustené deti v Afrike, najmä v Keni a Južnom Sudáne. Všetky vyzbierané peniaze poputujú na konto Dobrej noviny a budú použité na schválené projekty, v tomto...

Slávnosť Zjavenia Pána

06.01.2016 00:00
V stredu 06.01.2016 je prikázaný sviatok, slávnosť Zjavenia Pána. Sväté omše budú o 7.30, 9.00 a 10.30 hod. Pri svätej omši budeme požehnávať vodu. 

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

01.01.2016 00:00
V piatok 1.1.2016 je prikázaný sviatok, slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Sväté omše budú o 7.30, 9.00 a 10.30 hod.

Ďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia

31.12.2015 17:00
Vo štvrtok 31.12.2015 pri večernej svätej omši, ktorá bude zo slávnosti Panny Márie Bohorodičky (o 17:00 hod.) budeme ďakovať Pánu Bohu za jeho dobrodenia; v piatok na začiatku svätých omší budeme vzývať Ducha Svätého o pomoc. Kto sa zúčastní na speve Teba Bože chválime a Príď Duchu Svätý tvorivý...

Slávnosť Narodenia Pána

25.12.2015 00:00
V piatok je slávnosť Narodenia Pána. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše budú o 7.30, 9:00 a 10:30 hod. V ten deň sa koná aj farská ofera. Pán Boh odmeň Vašu štedrosť.

Betlehemské svetlo

24.12.2015 11:00
Na Štedrý deň /štvrtok 24.12.2015/ si môžete prísť vziať betlehemské svetlo. Pastoračné centrum bude otvorené od 11:00 hod.

Upratovanie Pastoračného centra

23.12.2015 19:00
V stredu večer 23.12.2015 o 19:00 hod. sa bude upratovať Pastoračné centrum, prosíme o Vašu účasť.

Nácvik nových piesní

23.12.2015 18:30
V utorok a stredu /22. a 23. 12./ sa budeme po večerných svätých omšiach učiť niekoľko nových piesní, ktoré sa budú spievať počas vianočného obdobia. Pri nácvikoch budú aktívne spolupracovať aj členovia zboru Chorus misericordias Dei, ktorí piesne cvičili už na skúškach. Prosíme Vás preto o aktívnu...

Nácvik nových piesní

22.12.2015 18:30
V utorok a stredu /22. a 23. 12./ sa budeme po večerných svätých omšiach učiť niekoľko nových piesní, ktoré sa budú spievať počas vianočného obdobia. Pri nácvikoch budú aktívne spolupracovať aj členovia zboru Chorus misericordias Dei, ktorí piesne cvičili už na skúškach. Prosíme Vás preto o aktívnu...

Betlehemské svetlo

20.12.2015 09:00
V nedeľu /20.12./ prinesú skauti zo Združenia katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku na svätú omšu o 09:00 hod. betlehemské svetlo. Vziať do svojich domovov si ho budete môcť na Štedrí deň. Po svätej omši budú skauti predávať skautské kalendáre na rok 2016. Výrobné náklady na 1 kalendár...

Zapaľovanie sviec na adventnom venci na Trojičnom námestí

19.12.2015 17:00
Počas tohtoročných Vianočných trhov na Trojičnom námestí v Trnave vás pozývame na program spojený so zapaľovaním sviec na adventnom venci, vždy v sobotu o 17:00 hod. 

Ako pristupovať k ľuďom, ktorí nás zranili

17.12.2015 18:45
Vo štvrtok po večernej svätej omši Vás pozývame na prednášku spojenú s diskusiou pod názvom Ako pristupovať k ľuďom, ktorí nás zranili. Prenáša psychológ Mgr. Mário Schwarz, PhD.  

Predvianočná sviatosť zmierenia

13.12.2015 15:00
V nedeľu /13.12./ od 15:00 do 17:00 hod. sa v našej farnosti koná predvianočná sviatosť zmierenia. Do Pastoračného centra príde viac kňazov. O 17:00 hod. bude svätá omša spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých. V sakristii môžete nahlásiť chorých a nevládnych, ktorým príde kňaz udeliť...

Otvorenie Svätej brány

12.12.2015 17:30
V sobotu sme pozvaní na slávnosť do Katedrály svätého Jána Krstiteľa. Program začne o 17:30 v Bazilike sv. Mikuláša, odkiaľ pôjde sprievod do Katedrály, kde o 18:00 hod. začne svätá omša spojená s otvorením Svätej brány. Počas Svätého roku milosrdenstva sa bude denne vysluhovať sviatosť zmierenia v...

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

08.12.2015 18:00
V utorok je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše bodú o 07:00 a 18:00 hod. V ten deň sa začne mimoriadny Svätý rok milosrdenstva.

Sv. Mikuláš v Pastoračnom centre

04.12.2015 18:00
V piatok po večernej svätej omši k nám do Pastoračného centra príde sv. Mikuláš. Pozývame všetky deti.

Požehnávanie adventných vencov

29.11.2015 00:00
Na budúcu prvú adventnú nedeľu 29.11.2015 sa budú požehnávať pri všetkých troch svätých omšiach adventné vence. Môžete si ich priniesť. 

Zbierka na charitu

29.11.2015 00:00
Na budúcu nedeľu 29.11.2015 sa koná zbierka na charitu. Pán Boh odmeň Vašu štedrosť.

Gregoriánske chorály v podaní schóly z Nového Mesta nad Váhom

28.11.2015 19:00
Pozývame Vás na adventný koncert tradičných gregoriánskych chorálov v podaní schóly z Nového Mesta nad Váhom. Koncert sa uskutoční v sobotu 28.11. o 19,00 v kostole sv. Jakuba. Vstup je voľný.

Zapaľovanie sviec na adventnom venci na Trojičnom námestí

28.11.2015 17:00
Počas tohtoročných Vianočných trhov na Trojičnom námestí v Trnave vás pozývame na program spojený so zapaľovaním sviec na adventnom venci, vždy v sobotu o 17:00 hod. Požehnanie adventného venca a prvú sviecu dňa 28.11.2015 zapáli naša farnosť Prednádražie, pričom príhovor bude mať náš pán farár...

Zasvätenie ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

22.11.2015 00:00
Vo všetkých farských kostoloch sa dnes 22.11.2015, na slávnosť Krista Kráľa, pred vyloženou Oltárnou sviatosťou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

TRNAVSKÁ NOVÉNA 2015

13.11.2015 18:00
Tieto dni 13.-21.11.2015 prebieha Trnavská novéna. Z tohto dôvodu počas jej trvania v Pastoračnom centre Božieho milosrdenstva sväté omše nebudú. Počas Trnavskej novény sú sväté omše v Bazilike svätého Mikuláša o 6.30, 8.00, 10.00, 16.00 a slávnostná o 18.00 hod. Dnešnú nedeľu je slávnostná svätá...

Sviečkový sprievod okolo baziliky

12.11.2015 17:00
V predvečer novény /štvrtok 12.11./ bude v Bazilike svätého Mikuláša svätá omša o 17.00 hod. pre rodiny s deťmi. Po svätej omši sa koná sviečkový sprievod okolo baziliky. Účastníci nech si prinesú sviečky alebo malé kahance (nie lampióny). Tento sviečkový sprievod bude za nenarodené deti.

Svätá omša na cintoríne na Kamennej ceste

02.11.2015 16:00
V pondelok 2. 11. bude svätá omša aj o 16:00 hod., a to v obradnej miestnosti na cintoríne na Kamennej ceste. Po svätej omši sa uskutoční aj tzv. dušičková pobožnosť.

Krížová cesta za záchranu nenarodených detí

02.11.2015 14:30
V pondelok 2. 11. od 14.30 hod. do 15.15 hod. sa uskutoční na Kalvárii krížová cesta za záchranu nenarodených detí.

Úplné odpustky pre duše v očistci

01.11.2015 12:00
Veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol, alebo kaplnku a pomodlí sa Otčenáš a Verím v Boha, môže za obvyklých podmienok získať pre duše v očistci úplné odpustky. Tieto odpustky možno získať už od dnešného poludnia /1. 11./ do polnoci nasledujúceho dňa...

Prvé stretnutie s rodičmi a deťmi prihlásenými na Prvé sväté prijímanie

25.10.2015 10:30
Budúcu nedeľu 25.10. sa koná prvé stretnutie s rodičmi a deťmi prihlásenými na Prvé sväté prijímanie, a to pri svätej omši o 10:30 hod.

Zimný čas

25.10.2015 03:00
Budúcu nedeľu sa mení čas. V noci z 24.10. na 25.10. o 03:00 hod. sa posúva na 02:00 hod.

Biblicko-spevácke stretnutie, na ktorom odštartujeme Abecedu svätých

17.10.2015 15:30
V sobotu 17. októbra o 15:30 hod bude v pastoračnom centre Biblicko-spevácke stretnutie, na ktorom odštartujeme Abecedu svätých. Vítané sú deti aj ich rodičia.

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

15.10.2015 23:59
Rodičia detí, ktoré už tretí rok navštevujú hodiny náboženskej výchovy, ich môžu prihlásiť na Prvé sväté prijímanie. Prihlášky sú k dispozícii v kancelárii farského úradu. Vyplnené prihlášky treba odovzdať do 15. októbra 2015. 

SVIATOSŤ BIRMOVANIA

15.10.2015 23:59
Tí, ktorí by chceli prijať sviatosť birmovania v našej farnosti, môžu sa nahlásiť v kancelárii farského úradu do 15. októbra 2015.

stretnutie tých, ktorí sa prihlásili na prípravu na birmovku

15.10.2015 18:40
Vo štvrtok 15. 10. po večernej svätej omši sa koná stretnutie tých, ktorí sa prihlásili na prípravu na birmovku.

3. výročie otvorenia a požehnania nášho Pastoračného centra Božieho milosrdenstva.

14.10.2015 18:00
V stredu 14. októbra slávime 3. výročie otvorenia a požehnania nášho Pastoračného centra Božieho milosrdenstva. Môžete napiecť nejaké dobroty, po svätej omši bude agapé.

Vzývanie Ducha Svätého o potrebnú pomoc v nastávajúcom novom školskom roku.

06.09.2015 10:30
Budúcu nedeľu pri svätej omši o 10:30 hod. budeme Ducha Svätého vzývať o potrebnú pomoc v nastávajúcom novom školskom roku.

Deň modlitieb za ochranu stvorenstva

01.09.2015 08:00
Pápež František vyhlásil 1. september za deň modlitieb za ochranu stvorenstva. My sa do tejto výzvy zapojíme pri svätej omši.

Zbierka trvanlivých potravín a školských potrieb

30.08.2015 00:00
Trnavská arcidiecézna charita opäť vyzýva k zapojeniu sa do zbierky trvanlivých potravín, ako aj školských potrieb. Počas nasledujúcich dní môžete tieto veci priniesť do Pastoračného centra.

ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY

30.06.2015 18:45
Naša farská mládež pozýva všetky deti posledný júnový deň /utorok 30.6./ na športovo-súťažný zábavný večer pri príležitosti ukončenia školského roka do Pastoračného centra. Program začne svätou omšou o 18:00 hod. a bude pokračovať pred Pastoračným centrom rôznymi súťažami.

slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

04.06.2015 18:00
Vo štvrtok 4.6. je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to prikázaný sviatok. Na konci večernej svätej omše sa bude konať Eucharistická procesia.

slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

04.06.2015 07:00
Vo štvrtok 4.6. je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to prikázaný sviatok. Na konci večernej svätej omše sa bude konať Eucharistická procesia.

Noc kostolov 2015

29.05.2015 18:00

Slávnosť Prvého svätého prijímania vo františkánskom kostole

23.05.2015 10:00
Slávnosť Prvého svätého prijímania bude 23. mája o 10:00 hod. vo františkánskom kostole.

Nácvik detí na Prvé sväté prijímanie a spoveď vo františkánskom kostole

22.05.2015 16:00
V piatok o 16:00 hod. bude nácvik detí na Prvé sväté prijímanie a spoveď vo františkánskom kostole.

Trnavská arcidiecéza sa lúči s otcom biskupom Dominikom

22.05.2015 10:00
V piatok 22. mája 2015 sa v Trnave a Kostolnom Seku rozlúčime s titulárnym ubabským a bývalým bratislavsko-trnavským pomocným biskupom Mons. Dominikom Tóthom, ktorý zomrel uplynulú sobotu vo veku nedožitých 90 rokov v Nitre. Prinášame pri tejto príležitosti očakávané potrebné informácie. Veriaci...

Birmovka v Pastoračnom centre

17.05.2015 15:00
V nedeľu 17.05.2015 sa v našej farnosti bude vysluhovať sviatosť birmovania. Popoludní o 15:00 hod. prijme 22 birmovancov z rúk otca arcibiskupa Jána znak daru Ducha Svätého.

Slávnosť Prvého svätého prijímania v Pastoračnom centre

16.05.2015 10:00
Slávnosť Prvého svätého prijímania bude 16. mája o 10:00 hod. v Pastoračnom centre

Stretnutie s birmovancami

14.05.2015 18:45
Po večernej svätej omši /14.5./ je v Pastoračnom centre stretnutie s birmovancami. Po stretnutí s birmovancami pozývame na stretnutie mladých, ktorí by boli ochotní pomôcť pri zorganizovaní programu pre deti.

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

14.05.2015 18:00
Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše sú ráno o 07.00 hod a večer o 18.00 hod.

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

14.05.2015 07:00
Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše sú ráno o 07.00 hod a večer o 18.00 hod.

Organizačné stretnutie rodičov našich birmovancov

23.04.2015 19:30
Vo štvrtok /23.4./ o 19:30 hod. je v Pastoračnom centre organizačné stretnutie rodičov našich birmovancov.

Farská poklona

20.04.2015 10:00
V pondelok /20.4./ sa v našej farnosti koná farská poklona. Oltárna sviatosť bude vyložená k verejnej úcte od 10:00 hod. do večernej svätej omše. Je potrebné, aby počas dňa tu vždy niekto bol, minimálne dvaja, preto sa prosím zapíšte na hárok, ktorý visí na nástenke na chodbe.

Ďakovná SV. OMŠA

19.04.2015 11:30
Pozývame Vás na slávenie ďakovnej sv. omše dnes o 11.30 hod. v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Bývalí bratislavsko-trnavskí pomocní biskupi Mons. Dominik Tóth a Mons. Vladimír Filo ďakujú Pánu Bohu za dar 25 rokov biskupskej služby.

Duchovná príprava pred sviatkom Božieho milosrdenstva

12.04.2015 07:30

Krížová cesta na Kalvárii

29.03.2015 15:00
Na Kvetnú nedeľu si pripomenieme Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema. Krížovú cestu na Kalvárii 29.3. o 15:00 hod. má na starosti naša farnosť. 

Pobožnosť krížovej cesty

27.03.2015 17:30
V piatok bude o 17:30 hod. pobožnosť krížovej cesty. 

Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami za účasti viacerých kňazov

21.03.2015 15:00
Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami za účasti viacerých kňazov bude u nás v sobotu 21. marca od 15:00 hod. do 17:00 hod. O 17:00 bude svätá omša.

Modlitba v spojení so Svätým Otcom

13.03.2015 18:40
V piatok si pápež František pripomína druhé výročie zvolenia. Počas pôstu nás vyzýva, aby sme neboli ľahostajní a nezabúdali na tých, ktorí sa nemajú dobre. Môžeme sa zapojiť aj do veľkej spoločnej iniciatívy v dňoch 13. a 14. marca modlitbou. Vo farnosti ju začneme adoráciou po svätej omši, ktorá...

Biblicko-spevácke stretnutie

28.02.2015 15:00
Deti pozývame na biblicko-spevácke stretnutie v sobotu 28. februára o 15:00 hod. do Pastoračného centra. Pútavým spôsobom si priblížime, čo je krížová cesta, čaká nás malé divadielko, tvorenie a krásne chvíle s Pánom Ježišom. Tešíme sa na vás.  

FARSKÁ FAŠIANGOVÁ VESELICA

14.02.2015 14:30

Čo sa skrýva za referendovými otázkami?

01.02.2015 15:00

Koledníci Dobrej Noviny

06.01.2015 10:30
V utorok 6.1., teda na sviatok Zjavenia Pána po sv. omši o 10.30 hod. nám zakoledujú koledníci Dobrej Noviny. Toto koledovanie je spojené so zbierkou pre chudobné a opustené deti v Afrike, najmä v Keni a Južnom Sudáne. Za vaše milodary vám vopred ďakujeme. V tomto roku prebieha...

O polnoci z 31.12. na 1.1. bude Pastoračné centrum otvorené.

31.12.2014 23:59
   

Betlehemské svetlo

24.12.2014 14:00
Betlehemské svetlo si môžete vziať z Pastoračného centra do svojich príbytkov v stredu od 14:00 hod. do 17:00 hod.

Vianočné trhy na Trojičnom námestí

13.12.2014 17:00
Počas tohtoročných Vianočných trhov na Trojičnom námestí v Trnave vás pozývame na program spojený so zapaľovaním sviec na adventnom venci, vždy v sobotu o 17:00 hod. V sobotu 13.12. bude mať príhovor Mgr. František Fedorišin, farár. Hudobne bude doprevádzať Spevokol Gorazd.  

Sviatosť zmierenia /vianočná spoveď/

13.12.2014 15:00
V sobotu 13.12. bude v Pastoračnom centre vysluhovaná sviatosť zmierenia /vianočná spoveď/ za účasti viacerých kňazov od 15:00 do 16:45 hod. Potom o 17:00 hod. bude svätá omša spojená s pomazaním chorých.

Prednáška o tom, ako odpustiť, aby sme získali pokoj v srdci.

11.12.2014 18:30
Vo štvrtok 11.12. po svätej omši (cca o 18:30 hod.) vás pozývame na prednášku o tom, ako odpustiť, aby sme získali pokoj v srdci. Prednášať bude psychológ Mgr. Mário Schwarz PhD.

Rorátna svätá omša

06.12.2014 07:00
V sobotu ráno 6.12. o 7.00 hod. vás pozývame na rorátnu svätú omšu.

Návšteva z neba

05.12.2014 18:30
V piatok večer 5.12. príde do nášho Pastoračného centra vzácna návšteva z neba. Na stretnutie s ňou pozývame všetky deti. Privítame ju hneď po svätej omši.

aktivita Milión detí sa modlí

18.10.2014 09:00
V sobotu 18.10. pozývame všetky deti do Pastoračného centra, aby sme sa spolu  zapojili do aktivity "Milión detí sa modlí". Začneme o 9:00 hod ráno spoločnou  modlitbou detí, pomodlíme sa sv. ruženec, potom je pre deti pripravené biblické  stretnutie s divadielkom, piesňami a...

Veni Sancte

07.09.2014 10:30
Pozývame všetkých - veľkých i malých, ktorí si chcú s nami zaspievať a spoločne vzývať Ducha Svätého na sv. omšu "Veni Sancte" o 10.30 hod. Nech sa naše srdcia naplnia a rozjasajú Božou radosťou, chválou, pokojom a láskou. Duchu Svätý, príď.   Váš Faustínček  

Výzva Konferencie biskupov Slovenska k modlitbe za mier a zmierenie

13.08.2014 12:00
Výzva Konferencie biskupov Slovenska k modlitbe za mier a zmierenie V posledných týždňoch sme svedkami narastajúceho násilia vo viacerých krajinách sveta, najmä na Ukrajine, v Iraku a vo Svätej zemi. Osobitne sa nás dotýka prenasledovanie kresťanov, ktorí sú vystavení...

VECI STARÉ A NOVÉ - debata o všeličom

26.06.2014 19:00

Pozývame Vás do divadla – Ján Palárik: DIMITRIJ SAMOZVANEC

22.05.2014 19:00
POZVÁNKA DO DIVADLA.pdf

Ochrana manželstva a rodiny

07.05.2014 17:45

Duchovná príprava pred sviatkom Božieho milosrdenstva

26.04.2014 17:00

Faustínček - stretko

26.04.2014 10:00

Stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí

06.04.2014 10:30
V nedeľu /6.4./ je stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí pri svätej omši o 10:30 hod.

Faustínček - stretko

29.03.2014 15:00

Maškarný ples

15.02.2014 15:00

Stretnutie detí

08.02.2014 15:30
V sobotu /8.2./ o 15.30 hod. pozývame do Pastoračného centra na stretnutie tie deti, ktoré koledovali počas Vianoc s Dobrou novinou i tie, ktoré by chceli koledovať v budúcnosti. Na stretku si porozprávame čosi o Afrike, zahráme sa a naučíme sa aj pesničku, ktorú spievajú africké deti.

Faustínček - sobotňajšie stretnutie

25.01.2014 15:30
Faustínček bude mať stretnutie aj v sobotu /25.1./ popoludní o 15:30 hod., na ktorom sa naučíme nové piesne, zahráme sa, zatancujeme si. Pozývame všetky deti, ktoré radi prežijú veselé chvíle v prítomnosti nášho Pána a vo vzájomnom spoločenstve. Stretneme sa v Pastoračnom centre.

Zapaľovanie adventnej sviece na Trojičnom námestí

14.12.2013 17:00
V sobotu /14.12./ sa naša farnosť zapája do zapaľovania adventnej sviece na Trojičnom námestí o 17:00 hod. Účinkovať tam bude aj náš Faustínček

Dobrá novina

09.12.2013 18:45
Pozývame Vás na prezentáciu koledníckej akcie, ktorú mnohí poznáte pod názvom Dobrá novina. Prezentácia sa uskutoční v pondelok 9.12. 2013 po večernej svätej omši. Hostia z Hnutia kresťanských spoločenstiev detí nám priblížia poslanie Dobrej noviny a prinesú nám aj osobné svedectvo z trojmesačného...

Mikulášsky večierok

07.12.2013 15:00

Večer talentov

30.11.2013 16:00

Svätý František a jeho rehoľa

28.11.2013 18:45

Stretnutie so sestrami Premonštrátkami

31.10.2013 18:45

Svätá omša 14.10.2013 o 18.00 hod

14.10.2013 18:00

Prednášky Gabriele Kuby

07.10.2013 18:00

Rodina - miesto života a lásky

03.10.2013 18:30

Ako úspešne riešiť konflikty, aby sa zlepšili naše medziľudské vzťahy?

19.09.2013 18:30

Vyjadrime svoju podporu RODINE

14.09.2013 15:00

MANŽELSTVO V BOŽOM PLÁNE

08.09.2013 17:00

Deň modlitieb a pôstu za mier a pokoj v Sýrii a vo svete

07.09.2013 18:00
        

Hľadanie pokladu

07.09.2013 15:00