ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY - hurááá na prázdniny!

30.06.2015 18:00

 

 

Koniec školského roka a horúce letné dni. Dôvod na spoločné stretnutie a ďakovanie za milosti v uplynulom školskom roku. Nič lepšie ako začať svätou omšou. Tá bola 30. júna 2015 o 18.00 hodine. Už v homílii pán farár deťom pripomenul, že tak ako dostávajú vysvedčenia za svoje vedomosti, tak aj Pán nás raz odmení za skutky, ktoré konáme počas svojho života. Na konci sv. omše sme spoločne zaspievali TE DEUM.

Aby rozlúčka pred prázdninami bola aj o zábave, tak mládež s pánom farárom intenzívne pripravovali pre deti program, ktorý by bol zábavný a zároveň aj poučný. Spoločne teda pripravili pre deti súťažné disciplíny, ktoré boli ladené na skutky milosrdenstva a celý večer sa niesol v znamení Zimných olympijských hier pre schladenie v horúcich dňoch. Zábavno-súťažný večer sa začal – nuž ako inak – zapálením olympijského ohňa, vypustením holubíc a prinesením olympijskej zástavy. Deti sa rozdelili do družstiev, ktoré predstavovali jednotlivé štáty. Stanovištia  - dať hladnému jesť  -  smädnému piť - zaodieť nahého -  pocestného sa ujať - väzňov vykupovať - chorého zaopatriť - mŕtveho pochovať – zdolávali s humorom, zábavou, ale hlavne v čo najkratšom čase, keďže súťaž prebiehala v päťminútových intervaloch. Čas oznamoval rapkáčikom MASKOT, ktorý sa počas celého večera prevážal na kolobežke, povzbudzoval a zabával.

Menšie deti, zasa pod dohľadom rodičov a starších využili zábavu na trampolíne, ktorá bola pre nich pripravená. Detský smiech, radosť a zábava sa rozliehali celým areálom pred Pastoračným centrom. Po zvládnutí súťažných disciplín deti netrpezlivo čakali na vyhodnotenie. Nakoniec boli jednotlivé družstvá odmenené krásnymi cenami. Každé dieťa dostalo aj Diplom za účasť na Zimných olympijských hrách 2015 v Pastoračnom centre.

Aby brušká našich detí nezostali prázdne, s radosťou sme im pripravili občerstvenie, rezance rôznych príchutí, ako aj iné dobroty.  Na rozlúčku pred prázdninami si deti spoločne zapriali krásne letné dni.

Ďakujeme pánovi farárovi Mariánovi, farskej mládeži, deťom, ako i rodičom, že sme spoločne zažili krásny letný večer  - plný pohody, radosti, zábavy a smiechu.... 

Deťom prajeme, aby prázdniny neboli prázdnymi dňami. Aby ich cesty viedli po horách, dolinách ale i do kostola. Nech rozdávajú okolo seba úsmev a radosť. Z  prázdnin nech sa vrátia oddýchnuté, zdravé a plné krásnych zážitkov.

 

Mária Novosedlíková

ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY 2015