Zbierka na potreby katolíckych škôl

21.01.2018 00:00

V nedeľu /21. 1./ sa koná vo všetkých farnostiach Trnavskej arcidiecézy zbierka na potreby katolíckych škôl. V minulom roku sa  vyzbieralo  31.000 €, ktoré sa využili na pomoc 4 katolíckym školám našej arcidiecézy. Za všetky milodary Vám vyprosujeme úprimné Pán Boh zaplať.