Zapaľovanie sviec na adventnom venci na Trojičnom námestí s príhovorom nášho pána farára

26.11.2016 17:00