Zapaľovanie adventnej sviece na Trojičnom námestí

14.12.2013 17:00

"Gaudete in Domino semper"

"Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko." Flp 4,4-5

 

Tretia adventná nedeľa, nazývaná tiež Gaudete, sa nesie v znamení radosti. A v znamení radosti sa niesla aj sobota, 14. december, predvečer tretej adventnej nedele.

Naša farnosť sa zapojila do zapaľovania adventnej sviece na Trojičnom námestí.

Pán farár Marián Díreš sa prihovoril všetkým ľuďom dobrej vôle. Všetkým nám pripomenul, aká je dôležitá LÁSKA v našich vzťahoch.

K jeho duchovnému slovu sme sa pridali aj my, rodinný zbor Faustínček. S radosťou v srdciach sme svojím spevom ohlasovali radostnú zvesť o blížiacom sa narodení nášho Pána, Ježiša. 

 

/Martina/

 

FOTOGALÉRIA