Začíname nový liturgický rok...

28.11.2015 17:00

V predvečer prvej adventnej nedele sme spoločne odštartovali nový liturgický rok. Kto? No predsa náš rodinný zbor Faustínček spolu so zborom Gorazdík z Vrbového. A tiež s krásnou spoluprácou s naším pánom farárom Mariánom Dírešom.

Na vianočných trhoch sme spolu oslavovali nášho Pána Boha a tiež ďakovali za ten najväčší dar, že prišiel medzi nás v dieťati Ježiš.

Deti zarecitovali nádherné verše, ktoré napísal náš pán farár Marián Díreš. Spolu sme zaspievali niekoľko piesní, do ktorých sme vložili celé naše srdce, našu radosť a lásku, ktorú chceme aj my neustále dávať druhým. A tak ako je adventný čas, časom očakávania, chceme si všímať potreby a túžby ľudí okolo seba, ktorí očakávajú naše povšimnutie, našu pomoc.

Tak ako nás to Pán učí aj cez slová nášho kňaza.

Pán farár posvätil adventný veniec na námestí a zapálil prvú adventnú sviecu.

A tak sme spolu odštartovali nový liturgický rok...

 

Buď oslávený, Pane, v našom speve, v našom slove, v našich skutkoch. 

 

                                                                                                                        Martina Ďuračková

Začíname nový liturgický rok...

1 | 2 | 3 | 4 >>