Vyslanie koledníkov Dobrej noviny

15.12.2013 11:30

„Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán.“ Lk 2, 10

Tretí adventný týždeň sa už tradične spája s vysielacími pobožnosťami, na ktorých otcovia biskupi na celom Slovensku požehnávajú koledníkov Dobrej noviny.

 

Aj deti z našej farnosti sa 15. decembra zúčastnili vysielacej pobožnosti v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Sv. omšu celebroval generálny vikár Trnavskej arcidiecézy Ján Pavčír, ktorý koledníkov vyzval, aby s radosťou prinášali dobrú novinu o narodení malého Ježiška do všetkých rodín, ktoré počas svojho koledovania navštívia. Zároveň každému prítomnému koledníkovi odovzdal malý darček od otca arcibiskupa Jána Oroscha.

 

Dôležitou súčasťou vysielacej pobožnosti je aj ukážka koledníckeho programu, ktorý si tento rok pripravili práve detičky z našej farnosti. 16 detí rôzneho veku predstavilo spolu s animátorkami prítomným veriacim i deťom z ostatných farností krásny kolednícky program.

 

V našej farnosti bude koledovanie spojené so zbierkou pre deti z Afriky prebiehať 25.- 26.12. popoludní ako aj na sviatok Zjavenia pána – na Troch kráľov po sv. omšiach.

 

mj

 

FOTO