Výročie posviacky chrámu - Katedrála sv. Jána Krstiteľa

30.08.2017 17:30

V stredu /30. 8./ slávime v našej Katedrále sv. Jána Krstiteľa výročie posviacky chrámu. Slávnostnú sv. omšu bude celebrovať arcibiskup Ján Orosch o 17:30 hod. Otec arcibiskup na ňu pozýva veriacich zo všetkých trnavských farností.