Večer talentov

30.11.2013 16:00

Dňa 30. 11. 2013 o 16.00 sa v Pastoračnom centre Božieho milosrdenstva uskutočnil Večer talentov. Ľudia mali možnosť prezentovať svoje talenty prostredníctvom výrobkov v rôznych oblastiach (ručné práce, modelárske výrobky, literárna tvorba a iné). V rámci programu vystúpili na akcii viaceré hudobné zoskupenia - Spevácky zbor Faustínček, sestry s hrou na husliach, mladí s piesňou "Let it be" v doprovode klavíra a gitary. Po hudobnom vystúpení mali účastníci možnosť pozrieť si a hodnotiť výrobky autorov, v závere boli autori ocenení v piatich kategóriách.