Tretie výročie otvorenia a požehnania Pastoračného centra Božieho milosrdenstva.

14.10.2015 18:00

Miesto stretania sa na svätých omšiach a iných aktivitách – Pastoračné centrum Božieho milosrdenstva - dnes 14. októbra 2015 si pripomenulo už svoje tretie výročie. Oslávili sme ho spoločným stretnutím na svätej omši o 18.00 hodine, ktorú celebroval náš duchovný otec Marián.

Ten v homílii zaspomínal, ako sme si rok po roku pripomínali tento vzácny deň, keď sme prvý krát vkročili na svätú omšu do priestorov, ktoré sú miestom modlitby, posvätné a výnimočné... Do budovy, ktorá sa na tomto sídlisku vypína ako otvorená náruč. Ona sama je znakom toho, že Božie milosrdenstvo je milujúca a odpúšťajúca láska. Nenechá zahynúť ani toho najväčšieho hriešnika, ale milosrdne „zostupuje“ až na zem. Pánovo srdce nezostalo ľahostajné voči nám, ale prináša nádej, milosrdenstvo a spásu celému ľudstvu. Je na nás, kresťanoch, ako budeme praktizovať a odovzdávať toto posolstvo v každodennom živote, vo vzťahoch a v dennodenných situáciách a rozhodnutiach.

Tak teda – vložme sa do náručia Božieho milosrdenstva a nechajme sa ním viesť...!

Svätú omšu  doprevádzal spevom aj miešaný zbor farnosti Chorus Misericordias Dei. Po jej skončení nasledovalo agapé, ktoré bolo pri dobrotách šikovných gazdiniek priateľským stretnutím celej farskej rodiny.

Mária Novosedlíková

Tretie výročie otvorenia a požehnania Pastoračného centra Božieho milosrdenstva