Sviatosť birmovania 2015

17.05.2015 15:00

V nedeľu 17. mája 2015 po intenzívnej  príprave k duchovnej dospelosti pod vedením pána farára Mariána Díreša a prehĺbení si osobného vzťahu k Ježišovi Kristovi, 22 kandidátov prijalo z rúk otca arcibiskupa Mons. Jána Oroscha sviatosť birmovania. Udeľovanie tejto sviatosti bolo po prvý raz v tejto novovzniknutej farnosti. Svätú omšu, pri ktorej bola táto sviatosť vysluhovaná, slávil otec arcibiskup spolu s trnavským dekanom Stanislavom Vojtkom, farárom farnosti Prednádražie vdp. Mariánom Dírešom, a vdp. Milanom Červeňanským – osobným sekretárom. Liturgiu doprevádzal spevom zbor farnosti Chorus Misericoria Dei.

Prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti, ktorá nás dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého.

Nech aj naši birmovanci, ktorí túto sviatosť prijali, stanú sa pravými svedkami, ktorí budú šíriť vieru svojím slovom i skutkami.

 

Majka Novosedlíková 

Sviatosť birmovania 2015