Sviatosť birmovania 17. septembra 2016

17.09.2016 10:00

Sviatosť kresťanskej dospelosti, ktorá je potrebná na dovŕšenie krstnej milosti, prijalo v sobotu 17. 9. 2016 pri svätej omši o 10.00 hodine 22 kandidátov našej farnosti.

Počas viac ako ročnej príprave, ktorú viedol farár farnosti vdp. Marián Díreš, nešlo len o náboženské vedomosti, ale predovšetkým o prehĺbenie si osobného vzťahu k Ježišovi Kristovi. V pravidelných skupinových stretnutiach, zúčastňovaní sa na sv. omšiach spoznávali pravdy viery. Povzbudzoval ich a viedol k prežívaniu skutočných morálnych a duchovných hodnôt.

Sviatosť birmovania im udelil generálny vikár Mons. Ján Pavčír, ktorý bol hlavným celebrantom svätej omše. Spolu s ním koncelebrovali trnavský dekan vdp. Stanislav Vojtko, vdp. Marián Díreš – farár farnosti a vdp. Peter Gula – správca farnosti Majcichov.

Generálny vikár v homílii zdôraznil význam a hodnotu tejto sviatosti. Poukázal aj na život sv. Terézie z Kalkaty, ktorá každý deň začínala s odovzdaním sa do Božej vôle, ponorením sa do modlitby. Iba v spojení s Pánom mohla konať veľké veci pre tých najbiednejších. Všetkých prítomných povzbudil, aby denne prosili o dary Ducha Svätého, aby mali vždy dostatok síl k svedectvu o Kristovi.

V závere svätej omše vyjadrili birmovanci generálnemu vikárovi vďaku za udelenie tejto sviatosti, ako aj duchovnému otcovi za prípravu a duchovné vedenie.

Slávnosť doprevádzal spevom zmiešaný zbor farnosti Chorus Misericordias Dei.

 

Mária Novosedlíková

Foto: Jozef Škoda

 

 

Sviatosť birmovania 17. septembra 2016