Sviatok sv. Petra a Pavla, 9. výročie založenie farnosti, koniec školského roka

29.06.2017 18:30

29. júna 2017 sme si pripomenuli sviatok sv. Petra a Pavla, založenie našej Farnosti Božieho milosrdenstva a koniec školského roka. Krásna príležitosť spojiť tieto tri udalosti v jednu oslavu. V prvom rade to bola ďakovná svätá omša za dary, tak hmotné ako i duchovné za 9 rokov existencie našej farnosti, ako i za Božiu pomoc v uplynulom školskom roku.

Po svätej omši sme sa všetci presunuli do farskej záhrady. Celé podujatie otvoril pán farár Marián v rytierskom oblečení a prečítal korunovačnú listu.  Keďže Trnava je slobodné kráľovské mesto, za zvuku fanfár uviedol „kráľovnú Konštanciu“ a „dvorného šaša“.  Následne kráľovná pasovala chlapcov za rytierov a dievčatá za princezné. Pán farár  odovzdal rytierom meč a princeznám kľúč – symboly sv. Petra a Pavla. Prevzali si aj korunovačné diplomy s menami.  Z truhlice si deti povyberali šaty a predviedli „módnu prehliadku“. Nasledovali rôzne súťaže, hľadanie pokladu na základe indícií, skladanie puzzlí a hádzanie guličiek do vedra v rodinných tímoch, ..... Menšie deti sa vyšantili na trampolíne.

Hravé oči detí a  spoločná opekačka celej farskej rodiny, bola milou príležitosťou na utuženie priateľských vzťahov detí, ale i dospelých. Vďaka pánu farárovi Mariánovi, ktorý pútavým spôsobom pripravil program pre deti, ako i  celému spoločenstvu ochotných ľudí, sme prežili krásny podvečer pred začiatkom letných prázdnin.

 

M. Novosedlíková

 

Sviatok sv. Petra a Pavla, 9. výročie založenie farnosti, koniec školského roka