Sviatok Božieho milosrdenstva - Slávenie trojdnia

21.04.2017 18:00

Slávili sme sviatok Božieho milosrdenstva.

Stalo sa akousi tradíciou, že naša farnosť sa každoročne pripravuje na slávenie sviatku Božieho milosrdenstva deviatnikom, ktorý sa modlíme pred každou svätou omšou a tzv. trojdním. Tohtoročným mottom bol citát: Ja som dala svetu Spasiteľa a ty máš hovoriť o jeho veľkom milosrdenstve a pripraviť svet na jeho druhý príchod...... Hovor dušiam o veľkom milosrdenstve, kým je čas zľutovania. (Panna Mária sestre Faustíne, Denníček 635)

Prvým pozvaným kazateľom v piatok bol vdp. Ivan Šulík, riaditeľ SSV, ktorý vo svojej homílii zdôraznil hodnotu Ježišovej pokory pri Poslednej večeri. Ako zaznamenáva evanjelista Ján, Boh Otec odovzdáva svojmu Synovi všetko a on túto moc nezneužíva, ale vo svoje pokore zoblieka si odev a umýva svojim učeníkom nohy. Je na každom z nás, ako budeme aplikovať toto Ježišovo gesto do svojho života. Liturgiu doprevádzal spevom zbor Chorus Misericordias Dei. Po slávení svätej omše nasledovalo stretnutie, pri ktorom riaditeľ SSV priblížil vydavateľskú činnosť najstaršej kresťanskej inštitúcie, jej tradície, ale i smerovanie a rozvoj. Prítomní prejavili aj záujem stať sa členmi SSV.

Sobotnú homíliu na tému Mária – Matka, milosrdenstva predniesol vdp. Martin Ferenc, farský administrátor v Dolnej Strede. Zdôraznil aj hodnotu spoločenstva, ktorá bola prítomná u prvotných kresťanov a má veľký význam aj v dnešnom svete, aby každá farnosť a spoločenstvo, boli miesto jednoty a vzájomnej lásky.

Sviatok Božieho milosrdenstva v nedeľu sme prežívali slávnostne, prvé dve sv. omše celebroval náš pán farár Marián Díreš, ktorý nás nielen v tieto dni,  ale počas celého roka povzbudzuje, aká je dôležitá pokora, láska, a milosrdenstvo pre každodenný život kresťana. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše o 10.30 hod. bol vdp. Ján Vido z ABÚ v Trnave. Homíliou priblížil význam a hodnotu utrpenia v dnešnom uponáhľanom svete, kde je dôležité dotknúť sa Ježišových rán, ako apoštol Tomáš, aby sme pochopili veľkosť Ježišovej lásky k nám. Slávnostnú liturgiu doprevádzal svojím spevom rodinný zbor Faustínček.

Zdalo by sa, že v tomto roku Sviatok Božieho milosrdenstva zatienil sviatok sv. Vojtecha, ktorý sa z liturgických dôvodov v tomto roku neslávil. V našej farnosti sa však spojili a umocnili tieto dva sviatky práve tým, že s ochotným povolení riaditeľa SSV relikvia svätého Vojtecha,  ktorá je uchovávaná v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v sídle SSV  bola počas celého trvania trojdnia k ucteniu práve v našej farnosti  Božieho milosrdenstva. Naplnení vďačnosťou sme vyprosovali milosti a požehnanie nielen pre farnosť, Spolok sv. Vojtecha, Trnavu, ale i celý národ...

Po sv. omšiach sme sa stretli na priateľskom agapé.

Ďakujeme za milostivý čas, ochotu a pomoc všetkým.

 

Mária Novosedlíková

Sviatok Božieho milosrdenstva - Slávenie trojdnia 21.04.2017

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Sviatok Božieho milosrdenstva - Slávenie trojdnia 22.04.2017

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Sviatok Božieho milosrdenstva - Slávenie trojdnia 23.04.2017

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>