Spomienka na všetkých verných zosnulých

02.11.2017 16:00

Vo štvrtok /2.11./ je Spomienka na všetkých verných zosnulých, kedy sa bude na cintoríne Kamenná cesta sláviť o 16:00 hod. svätá omša a po nej zádušná pobožnosť.