Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

10.05.2018 00:00

 Vo štvrtok /10.5./ je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok.