Raňajky pred Pastoračným centrom na slávnosť Zvestovania Pána alebo 25. marec – meniny pána farára Mariána

25.03.2017 08:00

Dnes je slávnosť Zvestovania Pána, čo sme aj slávili pri svätej omši ráno o 8. hodine. V homílii pán farár spomenul veľa biblických mien, ktoré súvisia s dnešnou slávnosťou. Anjela Gabriela, Pannu Máriu, sv. Jozefa, Dávida, Jakubov rod, ale i meno Ježiš – ktoré dáva Boh svojmu Synovi.

Aj my, farníci, pridávame k týmto menám aj dnešné meno Marián, ktoré nesie náš duchovný otec. Pri tejto príležitosti sme mu popriali, aby aj on bolo zvestovateľom dobra, pravdy a lásky, nech aj prostredníctvom neho robí Boh veľké veci. Nech ho obdarí dobrým zdravím a Matka Božia nech ho chráni!

Po svätej omši sme sa stretli pri priateľskom agapé, ako duchovná rodina.

Novosedlíková Mária

 

Raňajky pred Pastoračným centrom na slávnosť Zvestovania Pána alebo 25. marec – meniny pána farára Mariána