Radosť rozdávaním rastie...

11.01.2015 15:00

Vianoce sú krásnym obdobím, ktoré nás napĺňa tou tajomnou radosťou z oslavy Ježiškovho narodenia. V našom rodinnom zbore Faustínček sme prežili krásne chvíle, zapojili sme sa do viacerých vystúpení v našom pastoračnom centre i mimo neho. Veľkú radosť nám priniesli vianočné piesne, ktoré sme sa naučili a mohli sme tak prinášať radostnú zvesť naším spevom.

Vianočné obdobie sa schýlilo ku koncu, no naša radosť vrcholila. V nedeľu Krstu Krista Pána sme sa spolu s pánom farárom Marianom Dírešom vybrali do Ivanky pri Nitre, kde nás medzi seba pozvali sestry z Misijnej kongregácie Služobníc Ducha Svätého. Spolu s nimi sme mohli zažiť nádherné chvíle uprostred ich rehoľného spoločenstva. V ich krásnej kaplnke zazneli naše vianočné piesne i básne našich detí. Utvrdili sme sa, že človek si radosť nosí v srdci. A my sme ju tam plným náručím odovzdávali i prijímali. Ďakujeme za láskavé prijatie, za dar pohostinnosti, úsmevu i milých slov.

ĎAKUJEME, Tebe Pane, že si tak blízko nás, v ľuďoch, medzi ktorých nás posielaš. Ďakujeme, že nás napĺňaš radosťou pri speve a učíš nás odovzdávať ju ďalej. Pretože Tvoja radosť v nás rozdávaním rastie...

 

Martina Ďuračková