Prvé výročie požehnania Pastoračného centra a zahájenie stavby kostola prvým výkopom

14.10.2013 18:00

Prvé výročie požehnania Pastoračného centra

a zahájenie stavby kostola prvým výkopom

 

Dňa 14.10.2013 sme si pripomenuli prvé výročie požehnania a otvorenia Pastoračného centra Božieho milosrdenstva vo Farnosti Trnava – Prednádražie.

    Slávnostnú svätú omšu celebroval Mons. Dominik Tóth, spolu so správcom farnosti Mariánom Dírešom, Stanislavom Vojtkom – trnavským dekanom, Petrom Škutlétym a Petrom Gulom – ktorý taktiež pôsobili ako kapláni v tejto farnosti.

    Otec biskup v homílii veriacim vysvetlil podstatu a význam Božieho milosrdenstva a zároveň ich povzbudzoval k úplnej odovzdanosti a dôvere napriek všetkým problémom a ťažkostiam, ktoré nás denne sprevádzajú.

    Spestrením bohoslužby bolo účinkovanie novovzniknutého ženského chrámového zboru. Na záver sa radostným hlasom otcovi biskupovi Dominikovi poďakoval detský spevokol Faustínček. Súčasťou výročnej spomienky bolo aj začatie stavby nového kostola Božieho milosrdenstva. Otec biskup Dominik urobil na pôde tejto farnosti aj prvý slávnostný výkop. Aj jeho zásluhou bude kostol zasvätený Božiemu milosrdenstvu. Pri tejto príležitosti sa veriacim predstavil a v závere svätej omše veľmi milo prihovoril aj trnavský dekan prof. Stanislav Vojtko. Ten urobil po otcovi biskupovi hneď druhý výkop a následne i ostatní prítomní kňazi.

    V rodinnom duchu sa nieslo aj agapé, ktoré nasledovalo po slávnosti. Plní  silných dojmov sa veriaci už v nočných hodinách rozišli do svojich domovov.

    Veríme, že Boh požehná toto dielo, aby sme sa v čo najkratšom čase mohli stretávať na bohoslužbách už v novopostavenom kostole.

    Ďakujeme Pánu Bohu za tento požehnaný deň a zároveň z úprimného srdca ďakujeme pánu farárovi Mariánovi a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú pri materiálnom a duchovnom raste tejto farnosti.

M.