Prišiel svätý Mikuláš

04.12.2015 18:00

Mikuláša netrpezlivo očakávajú všetky dobré deti. A tak tomu bolo aj v našom pastoračnom centre. V piatok na svätej omši sa zúčastnilo veľa detí. Po nej sme všetci tajomne očakávali návštevu, ktorú nám ohlásil náš pán farár. Že akú? No predsa priamo z neba. A že prišla, to sme hneď uvideli. Rovno doleteli – najskôr dvaja anjelíci. Boli celí rozčarovaní, kde sa ocitli. Hľadali spôsob, ako sa dostať naspäť do neba. Deti im napovedali jednu z ciest – že je tu niekto svätý, kto prichádza na zem a môže ich vziať so sebou naspäť do neba. A v tom tajomnom očakávaní, do krásnej piesne Aleluja, medzi nás vstúpil svätý Mikuláš.

    Rozprával nám o stavbe – kráľovstve lásky, o nebi. Deťom rozdal balíčky a odovzdal nám pozdrav od Pána – udelil nám požehnanie a rozlúčil sa s nami.

    Spoločne sme si zaspievali niekoľko piesní. Spievali sme s krásnym pocitom v srdiečkach.

    Chceme žiť posolstvo, ktoré sme počuli z úst svätého Mikuláša.

    Ďakujeme, Pane, za krásny večer, za Tvoju prítomnosť medzi nami...

    A tešíme sa opäť o rok.

 

                                                                                                                            Martina Ďuračková

Prišiel svätý Mikuláš 2015

1 | 2 | 3 | 4 >>