Prišiel svätý Mikuláš

05.12.2014 18:40

V piatok večer sme v pastoračnom centre čakali návštevu priamo z neba. Čakali sme na svätého Mikuláša. A on prišiel. To bolo radosti...

No poďme pekne po poriadku.

Po sv. omši a po požehnaní čakalo na deti divadielko o tom, kto to vlastne svätý Mikuláš bol. Deti ho mohli cez divadielko spoznať už ako malého, vidieť, ako sa už odmalička učil krásnemu Božiemu tajomstvu – rozdávaniu a dávaniu. K tomu sme pozvaní všetci, robiť tak, ako nás to naučil Pán Ježiš a ako to prijal za svoje aj svätý Mikuláš.

Po divadielku sa nám prihovoril náš pán farár Marián Díreš.

Zrazu sme všetci počuli to tajomné a krásne zvonenie... a s ním prišiel medzi nás svätý Mikuláš v sprievode anjela a pomocníkov miništrantov.

Svätý Mikuláš nám rozprával, ako nás aj z neba vidí, pochválil nás za dobré skutky, ktoré konáme. Aj keď sú malé, no veľkosť lásky, ktorú do nich vložíme, má tú najväčšiu hodnotu – hodnotu neba. Povzbudil nás, aby sme aj naďalej vytrvali v rozdávaní seba samých.

Zaspievali sme si spolu zopár piesní a svätý Mikuláš nás všetkých potešil balíčkami plnými sladkostí.

Nepochybne, najväčšiu radosť z návštevy svätca mali deti, ale nezaháľali ani dospelí – vidiac, že aj oni sú božie deti. Sme radi, že sme všetci strávili krásny čas, ako jedna rodina.

ĎAKUJEME a tešíme sa na teba, svätý Mikuláš, zase o rok.

 

Martina Ďuračková

Prišiel svätý Mikuláš