Pripravte cestu Pánovi

06.12.2014 17:00

    Pripravte cestu Pánovi.

„Hlas volajúceho: „Pripravte cestu Pánovi na púšti, vyrovnajte chodníky nášmu Bohu na pustatine! Každá dolina nech sa zdvihne a každý vrch i kopec zníži! Čo je krivé, nech je rovinou, a čo hrboľaté, nížinou.“ Iz 40,3-4

Predvečer druhej adventnej nedele, zapaľovanie druhej sviece na Námestí svätej Trojice a naša túžba odovzdať všetkým ľuďom to nádherné posolstvo Vianoc – Boh nám z lásky dáva svojho Syna.

Spoločne a zároveň každý sám – pripravme cestu pre Pána na našej „púšti“, vyrovnajme mu zakrivené chodníky nášho vnútra... Pripravme sa, aby sme mohli do našich sŕdc prijať ten najväčší zázrak, ktorý nám bol daný. Nebojme sa! Teraz je ešte stále čas, aby sme sa priblížili k Bohu a On nás svojím milosrdenstvom chce uzdravovať. Do našej tmy svieti Svetlo sveta. Máme v srdciach Svetlo, ktoré nám nik nemôže zhasnúť. Radujme sa!

V duchovnom programe na námestí sa piesňami predstavil náš rodinný zbor Faustínček spolu s našimi hosťami – detským zborom Gorazdík z Vrbového. Spolu s nami sa všetkým ľuďom prihovoril aj pán farár Marián Díreš, ktorý nás krásne povzbudil, aby sme sa nebáli zhostiť svojej hlavnej úlohy – milovať, mať rád, dať druhému pocítiť, že mi na ňom záleží.

Tak nech sa aj ďalšie dni adventu nesú v duchu týchto nádherných myšlienok.

 

    Martina Ďuračková

Zapaľovanie adventnej sviece 06.12.2014