Pohreb zomrelého otca biskupa Mons. Štefana Vrableca

07.09.2017 10:00

Pohreb zomrelého otca biskupa Mons. Štefana Vrableca bude štvrtok 7. 9. - v Katedrále svätá omša o 10:00 hod., v rodnej obci Závod o 16:00 hod. Informuje o tom aj parte.