Poďte za mnou, urobím z vás rybárov ľudí.

25.01.2014 15:30

V sobotu sme sa stretli s detičkami, ktoré spievajú v spevokole Faustínček, no pripojili sa k nám aj ďalšie deti. Takto sme spoločne vytvorili jedno krásne spoločenstvo na oslavu nášho Nebeského Otca. Spievali sme, tancovali, tvorili, no predovšetkým sme sa učili, čo nám povedal Pán Ježiš. V divadielku sme lepšie spoznali, ako to bolo, keď Pán Ježiš povolal Šimona a jeho brata Ondreja.  Každý z nás si vytvoril lodičku, na ktorej sa plavíme my. Každý z nás je povolaný byť učeníkom Ježiša. On hovorí do srdca každého z nás: "Poď za mnou, urobím ťa rybárom ľudí."
Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné chvíle, kde sa naučíme opäť nové, krásne veci o našom Stvoriteľovi. A tiež budeme mať radosť, keď do nášho spoločenstva zavítajú ďalšie deti i mladí. Nech nás Pán všetkých prehojne žehná.

 

FOTO