POĎAKOVANIE

03.06.2016 08:28

V knihe Kazateľ čítame: „Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.“ (Kaz 3, 1.7)

Posledné tri soboty (14., 21. a 28. 5.2016) prišiel čas, keď rodičia z našej farnosti priviedli svoje deti v bielom rúchu, aby prvýkrát prijali Telo nášho Pána.

Teraz nastal čas, kedy sa chcú rodičia aj touto formou poďakovať nášmu duchovnému otcovi za to, že im pomohol pripraviť deti k prvej svätej spovedi i k prvému svätému prijímaniu. Vdp. Mgr. Marián Díreš je otcom našej farnosti s talentom na pastoráciu detí. Vie ich neposedné, ale zapálené srdiečka zaujať vtipom a zároveň láskavo napomenúť. Ďakujeme mu za jeho obetavú službu. Prajeme a vyprosujeme mu, aby ho Boh naplnil svojím požehnaním, dal mu potrebnú silu a všetky milosti k tomu, aby verne, horlivo a radostne žil svoje kňazstvo a vykonal tak ešte veľa dobrého aj pre spásu našich duší.

Ďakujeme katechétkam a katechétom, ktorí pomáhajú rodičom pestovať v deťoch vieru. Ďakujeme tým, ktorí sa podieľajú na detských svätých omšiach vo Farnosti Božieho milosrdenstva na Prednádraží a milou atmosférou povzbudzujú deti k účasti na Svätých omšiach. Ďakujme bratom Františkánom, že nám poskytli ich chrámový priestor, ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na krásnom priebehu všetkých troch slávností a pani učiteľkám, ktoré aj mimo školy sprevádzali svoje triedy.

Vyprosujeme všetkým veľa darov Ducha svätého a Božích milostí nielen v tomto Svätom roku milosrdenstva.

Za rodičov prvoprijímajúcich detí

                                                                                                          Dajana Petríková