Podajme ruku deťom

06.01.2014 18:00
„Podajme ruku deťom“
Motto Dobrej noviny
 
Úspešný 1.ročník Dobrej noviny v našej farnosti
 
V dňoch  25.  a 26.  decembra  2013  sa  v našej  farnosti  uskutočnil  1.  ročník koledníckej akcie s názvom Dobrá novina. Dve skupiny malých i veľkých koledníkov v krásnych  kostýmoch  navštívili  spolu  18  rodín  na  Prednádraží  i v Kamenáči.  Deti svojim  koledníckym programom potešili aj mnohých  veriacich,  ktorí boli prítomní na sv. omšiach na  sviatok Zjavenia pána. V našej farnosti tak deti  vykoledovali takmer 1500 eur.
 
Prvý  ročník  Dobrej  noviny  deti  ukončili  koledovaním  v kostole  sv.  Jakuba u františkánov, kde sa im podarilo vykoledovať viac ako 1000 eur. Ochota i obetavosť našich deti teda priniesla svoje ovocie. Ďakujeme  všetkým  štedrým  darcom,  rodinám,  ktoré  prijali  koledníkov a všetkým,  ktorí  na  Dobrú  novinu  myslia  v  modlitbách.  Veľké  „Pán  Boh  zaplať“ vyslovujeme  aj  tým,  ktorí  nám  akýmkoľvek  spôsobom pomohli  pri  príprave, organizovaní a zabezpečovaní koledovania.
 
M. Jágrová, zodpovedná osoba za Dobrú novinu vo farnosti