Pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii

21.02.2016 15:00

Ďakujeme ti, Pane Ježišu Kriste, za tvoje úžasné milosrdenstvo. Lebo ono je živým ohňom veľkej lásky. A keď sa k nemu úprimne priblížime, strácajú sa naše biedy, hriechy a zlosti. Ďakujeme ti, že si nám zjavil Otca milosrdenstva a poslal Ducha lásky a pravdy. Amen.

Pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii 2016