Oslava Eucharistického Krista.

18.06.2017 09:30

Slávnosť Kristovho Tela a Krvi (Božie Telo) budeme sláviť aj v rámci celej Trnavy, a to v nedeľu /18. 6./. Sv. omša sa začína o 9:30 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, po nej nasleduje procesia so Sviatosťou Oltárnou po uliciach mesta. Pozývame všetkých veriacich na oslavu Eucharistického Krista.