Október 1937

01.10.2014 15:00

Október je mesiacom, v ktorom nám Ježiš prostredníctvom sv. sestry Faustíny odovzdal aj ďalšiu novú formu úcty jeho milosrdenstva, ktorou je hodina milosrdenstva. Je to tretia hodina popoludní (moment jeho smrti na kríži, nie 60 minút času), v ktorej sa máme obracať priamo na Ježiša a odvolávať sa na cenu a zásluhy jeho bolestného umučenia.

O túto našu prítomnosť pod krížom o 15.00 hod. nás prosil v dvoch zjaveniach (č. 1320 a 1572):

O tretej hodine pros o moje milosrdenstvo zvlášť pre hriešnikov a aspoň na krátku chvíľu sa zahĺb do môjho umučenia, rozjímaj najmä o mojej opustenosti vo chvíli zomierania. Je to hodina veľkého milosrdenstva pre celý svet. Dovolím ti preniknúť do svojho smrteľného smútku. V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie...

Pripomínam ti, dcéra moja, že vždy, keď budeš počuť, ako hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva, zvelebuj a oslavuj ho; vzývaj jeho všemohúcnosť pre celý svet, a zvlášť pre úbohých hriešnikov, lebo v tej chvíli bolo otvorené dokorán pre každú dušu. V tejto hodine vyprosíš všetko pre seba aj pre druhých. Je to hodina, v ktorej sa dostalo milosti celému svetu – milosrdenstvo zvíťazilo nad spravodlivosťou. Dcéra moja, snaž sa v tejto hodine vykonať si krížovú cestu, ak ti to dovolia povinnosti. Ak si nemôžeš vykonať krížovú cestu, tak aspoň na chvíľu vojdi do kaplnky a ucti si moje srdce, ktoré je plné milosrdenstva v Najsvätejšej sviatosti, a ak nemôžeš prísť do kaplnky, ponor sa do modlitby tam, kde si, aspoň na krátku chvíľu. Prajem si, aby si každé stvorenie ctilo moje milosrdenstvo, ale najprv ty, lebo tebe som dal najhlbšie poznať toto tajomstvo.

V hodine milosrdenstva sa môžeme, ale nemusíme modliť aj korunku Božieho milosrdenstva. Tá o tejto hodine nemá žiadnu výnimočnú či magickú moc.

 

zdroj: www.milosrdentvo.sk