O sv. Terezke z Lisieux...

23.01.2016 00:00

O sv. Terezke z Lisieux...

                                                    ...alebo T ako Terezka

 

„Chela by som sa rozbehnúť do celého sveta.“

A Pán jej to umožnil. Nie počas života na zemi, ale počas celej večnosti. A prišla aj k nám, tak hmatateľne blízko. Na Slovensko i do Trnavy.

Aj my máme rôzne túžby. No nechajme sa viesť malou cestou sv. Terezky. Ak aj nám Pán nedá niečo hneď, buďme pokorní a jednoduchí, lebo Pán nás povýši vo svojom čase.

 

 „Ak sa chceš stať svätou, nemaj iný cieľ, ako robiť Ježišovi radosť v maličkostiach!“

Každý deň nám prináša veľa maličkostí, v ktorých môžeme vidieť, ako sme ďaleko na tejto malej ceste za Ježišom. Dokážeme robiť malé veci s láskou? Alebo skôr chceme robiť veľké veci bez toho, aby sme si uvedomovali Božiu blízkosť?

 

Malá cesta sv. Terezky nás môže naučiť veľmi veľa. Tak skúsme aj my vstúpiť na túto malú, lákavú cestu. Nie je nemožná.

Na nácviku nášho rodinného zboru Faustínček sme si priblížili život sv. Terezky. Naučili sme sa pieseň s Terezkinými pamätnými slovami: „Mojím povolaním je Láska“. A rozšírili sme si našu Abecedu svätých o postavičku sv. Terezky.

 

Sv. Terezka z Lisieux, ORODUJ ZA NÁS.

 

O sv. Terezke z Lisieux...