Noc kostolov 2015

29.05.2015 18:00

Aj v tomto roku sa vo Farnosti Božieho milosrdenstva v Trnave na Prednádraží konala NOC kostolov.

Biblický verš zo Žalmov: Nijaká tma nie je dosť tmavá, NOC ti svieti ako deň, tma ti je sťa svetlo, bol príležitosťou prežiť 29. mája 2015 čas v spoločenstve.

 

Aby každé dobré dielo bolo požehnané, tak sme si túto milosť vyprosovali pri svätej omši, ktorou sme tento krásny večer začínali. Svätú omši celebroval farár farnosti Mgr. Marián Díreš spolu s kňazom Mrg. Mariánom Bérom, ktorý predniesol aj homíliu. Poukázal v nej na dôležitosť spoločenstva, aby sme nežili v tme svojich problémov a starostí, ale vždy videli východiská s pohľadom upriameným na Krista - Svetlo sveta, ktorý nám posiela do života ľudí, s ktorými môžeme spoločne zdieľať naše radosti ako i starosti a trápenie. Svätú omšu doprevádzal spevom Rodinný zbor Faustínček a folkórny súbor Kátlovani.

Divadielko, ktoré nasledovalo, nás vtiahlo do detského sveta, v ktorom deti pútavým spôsobom poukázali na zlé vlastnosti, s ktorými sa denne stretáme. Postava, stvárňujúca osobu Ježiša Krista prichádza medzi nich, a prináša im zažatú sviecu, ako symbol odpustenia, radosti a lásky.

Mrg. Marián Bér, ako riaditeľ Klubu priateľov TV LUX zasa svojím rozprávaním priblíži činnosť tohto média, prezradil čosi zo svojho osobného života a odpovedal na položené otázky. Deťom sa prihovoril s rekvizitou detskej relácie KLBKO, s ktorou mali možnosť sa aj spoločne odfotiť.

Naši miništranti si počas celého večera zahrali Floorbalový zápas pred Pastoračným centrom, ktorý bol plný smiechu a zábavy.

Ostatným spríjemňoval večer Folklórny súbor Kátlovani. Agapé, priateľské stretnutia, rozhovory, radosť a pohoda boli príležitosťou na budovanie hlbšieho vzťahu s Bohom a ľudˇmi navzájom.

Tohotoročná NOC KOSTOLOV 2015 sa v Pastoračnom centre Božieho milosrdenstva ukončila ohňostrojom ako symbol svetla v tme.

 

Mária Novosedlíková

 

Noc kostolov 2015