NIČOHO SA NEBOJ, JA SOM VŽDY S TEBOU. Ježiš /Den. 613/

12.04.2015 00:00

V našej farnosti Božieho milosrdenstva sme mohli zažiť krásne a zároveň nevšedné dni, naplnené duchovnou prípravou k sviatku Božieho milosrdenstva.

 

PIATOK (10.04.2015)

V piatok sme sa zišli na svätej omši, ktorú celebroval p. František Romaňák spolu s pánom farárom Mariánom Dírešom a gréckokatolíckym kňazom o. Františkom Fedorišinom. Páter František Romaňák sa nám prihovoril v homílii krásnymi hlbokými myšlienkami o milosrdenstve Pána.

Milosrdný Ježiš je Ježiš veľkého piatku.... Pán dáva účasť na utrpení, naše utrpenie má zmysel... Ak prijímam kríž, ktorý mi dal Pán, On si môže moje utrpenie použiť na záchranu iného človeka. Preto sa učme prijímať utrpenie, ktoré je nám dané. Je potrebné prijímať ho, ale prijímať ho s Pánom.   

Nechajme sa preniknúť silou a hĺbkou jeho slov. A učme sa priblížiť sa každý deň k Bohu o kúsok viac. Aj keď prichádzajú dennodenne rôzne kríže do nášho života, Pán je s nami.

Slová p. Františka umocňoval aj spev hudobnej skupiny MATEO. Ich podanie a slová piesní nádherne sprevádzali celú sv. omšu i adoráciu, ktorá nasledovala po svätej omši.

Duchovná príprava 2015 piatok

SOBOTA (11.04.2015)

„Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. ...odpúšťajte si, ako Pán odpustil vám. ...nad všetko majte lásku. A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. ... A buďte vďační.“ Kol 3,12-15

V sobotu nás čakalo v pastoračnom centre detské stretko. Hlavnou témou bolo ODPUSTENIE ako vlastnosť Božieho milosrdenstva. Pri divadielku sme sa učili, že odpustiť nemám len sedemkrát, ale sedemdesiatsedemkrát – teda odpúšťať máme neustále, tak ako to robí Boh voči nám. Celú myšlienku sme vložili aj do našej tvorivej aktivity a horsa preniesť toto naše nové poznanie intenzívne do života. Poďme sa učiť byť milosrdnými, odpúšťať... neustále.

 

Koncert zboru Faustínček z Trnavy a zboru Gorazdík z Vrbového.

Podvečer sa pastoračné centrum naplnilo spevom detí, mladých a rodičov. Na koncerte sme spolu radostne spievali, aby sme aj my odovzdali všetkým ľuďom posolstvo o veľkosti nášho Boha, o milosrdenstve, ktoré chce vyliať na celý svet. Bolo to krásne stretnutie, plné radosti a nadšenia zo spievania. Spolu sme zaspievali 13 piesní, medzi ktorými deti čítali zamyslenia a verše zo Svätého Písma.

Koncert pokračoval divadielkom, v ktorom sa nám Boh prihováral cez deti. Videli sme, ako Ježiš premohol každý náš hriech a priniesol odpustenie, pohladenie, pokoj. On – Svetlo sveta.

Koncert vyvrcholil našou novou piesňou, ktorej slová zložil náš pán farár Marián Díreš – Láska je mocná zbraň. Naším hosťom bola aj Danka Čelková, ktorá pieseň zhudobnila a prvýkrát ju spolu s naším zborom Faustínček aj predstavila.

 

Svätou omšou nás sprevádzal zbor Gorazdík. Deti nám odovzdali svoju radosť v každej piesni. V homílii sa nám prihovoril p. Mgr. Matej Kyška. Oslovil nás krásnym príkladom – ZRKADLO - aj my máme byť takým zrkadlom, ktoré odzrkadľuje nášho Boha. Zrkadlom, ktoré odráža žiaru Ježiša na celý svet a vnáša ho tam, kde je tma. Aby zažiarilo svetlo. Aby do sveta aj cez nás prenikalo Božie milosrdenstvo.

 

Duchovná príprava 2015 sobota

NEDEĽA (12.04.2015)

Sviatok BOŽIEHO MILOSRDENSTVA - slávnosť, ktorú si prial Pán Ježiš.

„...prvá nedeľa po Veľkej noci má byť sviatkom milosrdenstva.“ /Denníček 570/

„...Dcéra moja, hovor celému svetu o mojom nepochopiteľnom milosrdenstve. ... V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva.“ /Denníček 699/

 

Prvú nedeľnú svätú omšu celebroval náš pán farár Marián Díreš. Druhú nedeľnú svätú omšu skrášlil spev zmiešaného zboru Chorus Misericordia Dei. Svätú omšu celebroval o. Mgr. Pavol Minarovský.

Tretiu svätú omšu celebroval o. Mgr. Michal Nižnanský. Svätú omšu sprevádzal rodinný zbor Faustínček. V homílii nám o. Michal pripomenul slová Nebojte sa!, náš zrak upriamil na pokoj, ktorý Pán Ježiš vniesol medzi svojich apoštolov, keď sa im zjavil vo večeradle. Pán prichádza so svojou láskou do každej našej úzkosti, do každého nášho strachu, do každého nášho problému... tak ako to urobil pred 2000 rokmi, keď vstúpil medzi ustráchaných apoštolov, tak isto vstupuje do našich sŕdc, do nášho nepokoja a prináša pokoj a svojho Ducha. Potrebuje len našu vieru. Takú aká je!

 

                                                                                                                                                        Martina Ďuračková

 

Duchovná príprava 2015 Nedeľa