Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť

19.06.2014 18:00

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť 2014