My, traja králi z východu

06.01.2017 10:30

My, traja králi z východu

vinšujeme vám, aby ste mali doma pohodu,

aby ste múdri ako my boli a peňazí hojnosť mali.

V tieto sviatky vianočné vinšujeme  vám srdečne,

veľa zdravia, šťastia, pokoj stály,

aby ste sa ničoho nebáli a po celý rok dobre mali.

Nech Vám na nebi šťastná hviezda svieti,

ako nám, keď sme išli do Betlehema hľadať to dieťa, čo sa narodilo,

aby celý svet spasilo.

 

 

My, traja králi z východu