MIMORIADNY SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA V PASTORAČNOM CENTRE NA PREDNÁDRAŽÍ 01.04.2016 - 03.04.2016

01.04.2016 00:00

 

On je so mnou

 

        Počas mimoriadneho svätého roku milosrdenstva sme mohli zažiť mimoriadne chvíle počas trojdnia, ktoré sme slávili pred nedeľou Božieho milosrdenstva v našom pastoračnom centre.

Boli to chvíle naplnené hojnými milosťami, ktoré nám Pán dával zažiť svojou prítomnosťou.

Boh nám povedal veľa krásnych a povzbudivých slov cez svojich pastierov – vdp. Jána Buca, pátra Mateja Kasana a Mons. Jána Oroscha.

Svojím krásnym spevom doprevádzali sv. omše chrámový zbor Chorus Misericordia Dei a rodinný zbor Faustínček.

V sobotu sa predstavil rodinný zbor Faustínček so svojím pásmom So svätými za milosrdným Otcom. Pásmo naplnené piesňami, básňami a divadielkom. Nádherné básne nám pripravil náš pán farár Marián Díreš.

Svätú omšu v sobotu sprevádzal detský spevácky zbor z Baziliky sv. Mikuláša.

Po sv. omšiach sme prežili priateľské stretnutia pri spoločnom agape.

 

Pane, ďakujeme Ti za tieto krásne a požehnané chvíle, ktoré si napĺňal svojou prítomnosťou.

 

Martina Ďuračková

MIMORIADNY SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA V PASTORAČNOM CENTRE NA PREDNÁDRAŽÍ 01.04.2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

MIMORIADNY SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA V PASTORAČNOM CENTRE NA PREDNÁDRAŽÍ 02.04.2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

MIMORIADNY SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA V PASTORAČNOM CENTRE NA PREDNÁDRAŽÍ 03.04.2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>