Krakovské sanktuárium v číslach

14.01.2017 00:00

Jubilejný svätý rok milosrdenstva bol pre Cirkev veľkým požehnaním. Svedčí o tom aj rekordný počet pútnikov, ktorí navštívili Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove: okolo 5 miliónov zo 180 krajín sveta! Len zo Slovenska ich bolo 56 000! V slovenčine odznelo 164 príhovorov a prednášok. Rekordný bol aj počet prosieb o modlitbu, ktoré dostali: 771 986. Za vyprosené milosti poďakovalo 69 334 osôb. Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove dostalo 520 svedectiev o zázračnom uzdravení. 

Bohu vďaka!

 

zdroj: www.milosrdenstvo.sk