Koledníci Dobrej noviny

03.01.2016 00:00

Koledníci Dobrej noviny počas vianočných sviatkov vyzbierali v našej farnosti 863,18 eur, z toho 348,18 eur bolo vyzbieraných na sviatok Zjavenia Pána v Pastoračnom centre. Všetky vyzbierané peniaze budú použité na schválené projekty pomoci v Keni a Južnom Sudáne. Úprimné ďakujem vyslovujeme všetkým darcom, rodinám, ktoré prijali koledníkov, koledníkom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri príprave, organizovaní a zabezpečovaní koledovania.