Karneval 2018

10.02.2018 15:00

Ako býva dobrým zvykom, aj tento rok sa uskutočnil v našej farnosti už 6. ročník Karnevalu pre deti a rodiny, s rekordnou účasťou 93 detí.

Hneď v  úvode nám mamičky zo speváckeho zboru Faustínček zahrali divadielko o Pampúšikovi a jeho putovaní so zvieratkami. Následný bohatý program obsahoval viacero pesničkohier, kde úlohou detí bolo plniť rôzne zábavné úlohy. Do ďalších súťaží boli zapojení aj rodičia spolu so svojimi ratolesťami. Úlohy boli jednoduché a úsmev zdobil tváre detí aj dospelých. Ocinovia usilovne strúhali jabĺčka a kŕmili svoje deti, deti svojim rodičom pripínali štipce na oblečenie... Celým podujatím nás sprevádzala talentovaná mamina Janka v maske ježka. Súťaže sa striedali s losovaním tomboly, z ktorej si každé dieťa odnieslo milý darček. Vytvorili sme živé spoločenstvo, cítili sme sa ako jedna veľká rodina.  Za vynikajúci 3-hodinový maratón hier, zábavy a tanca ďakujeme všetkým organizátorom ako aj účastníkom.

Ostáva nám dodať iba jediné: Tešíme sa už na budúci rok!