Karneval pre deti 2017

18.02.2017 15:00

Ako každoročne, tak i tento rok sme spestrili fašiangové obdobie karnevalom pre deti. Mravčekovia, Lienky a Chrobáčik so svojou scénkou, kráľovné, víly, rytier, námorník,  zvieratká  - jednoducho rôzne  postavičky premenili v sobotu popoludní 18. januára naše Pastoračné centrum na rozprávku.

Zábava, a tanečné hry pod vedením Janky Ondríkovej, spolu s ochotnými dievčatami, ktoré pomáhali pri príprave a realizácii programu sme spoločne vytvorili krásnu rodinnú atmosféru. Do rytmu nám hrali piesne, ktoré namixovali otec a syn Škodoví. Šikovné maminky a babičky sa postarali a dobroty na stoloch. Spestrením programu bola tombola, ktorú pripravil a losoval  nás duchovný otec Marián. Ako vždy - každé dieťa bolo odmenené.

Radovať a tešiť sa v Pánovi ... má rôzne formy. Jednou z nich bol aj tohtoročný KARNEVAL. Čas, kedy sa môžu deti a dospelí vzájomne spoznávať, prehlbovať vzťahy, tešiť sa, tancovať a zabávať sa...

Miesta bolo pre každého, 66 detí a vyše sto dospelých sa zúčastnilo tohtoročného karnevalu. Vďaka patrí všetkým, ktorý pomáhali pri príprave, výzdobe, programe, pečení a upratovaní, ako aj všetkým, ktorí tieto chvíle zachytili svojím objektívom J. V neposlednom rade nášmu pánu farárovi, ktorý zorganizovať a napomáhal celému Karnevalu.

A na záver....?

Tešíme sa na ten čas,

keď KARNEVAL bude zas! 

 

Majka Novosedlíková

Karneval pre deti 2017