Ja nehľadím ako človek. Človek vidí iba vonkajšok, ale Pán vidí do srdca. (1 Sam 16.7)

29.03.2014 15:00

V sobotu sme sa stretli v pastoračnom centre na detskom stretku - deti, mladí i rodičia. Prežili sme spolu krásny čas naplnený Božím Duchom. Zahrali sme si divadielko o tom, ako kňaz Samuel pomazal Dávida za kráľa. Povedali sme si, čo znamená nehľadieť len na vonkajšok, ale pozerať na srdce človeka. Každý si vytvoril vláčik s vagónikmi, na ktorých sme mali napísané verše zo svätého písma, a tak sme spoznali, ako žiť - ako deti svetla.
Naučili sme sa krásnu pieseň o vláčiku, ktorý vedie Pán Ježiš. Spolu s rodičmi sme si na túto pieseň i zatancovali. Naše stretnutie sme končili modlitbou a spoločným agape.
Ďakujeme Ti, Pane, za krásny čas strávený s Tebou.
Vďaka Ti, Ježišu, chvála Ti, Ježišu!

Detské stretko 29.03.2014