Fašiangové posedenie 2017

25.02.2017 15:00

Okrem karnevalu pre deti naša farnosť na sobotné popoludnie 25. februára pripravila fašiangové posedenie aj pre rodiny a starších. Čas, kedy môžeme odhodiť na chvíľu svoje povinnosti a zabaviť sa pri dobrom jedle a príjemnej zábave.

Program bol pestrý. V úvode nám zahrali Magdaléna a Ondrej na flaute a akordeóne. Po prvom zahrievacom tanečnom kole ľudových piesní nasledovalo kolo kvízových otázok, ktoré sme pripravili spolu s pánom farárom, aby sme sa otestovali, čo vieme z Biblie, ako i o našej najstaršej cirkevnej inštitúcii SSV a kresťanskej televízii LUX. Každý, kto správne odpovedal, bol odmenený cenou, ktorá súvisela s danou otázkou. Tieto inštitúcie venovali sponzorské dary, za čo im ďakujeme.

Do rytmu na tancovanie pripravil piesne rôznych hudobných žánrov organista Peter. Gazdinky priniesli všakovaké kulinárske výtvory a pán farár nás prekvapil tradičným fašiangovým pohostením - klobásy, syry a iné dobroty, ktoré sme ponúkali ešte v nedeľu po svätých omšiach. Spestrením bola aj tombola, a drobnosťami bol potešený každý..... V závere zaznela pieseň v podaní nášho pána farára Mariána, ktorý si v oblečení „Jánošika“ vyslúžil neutíchajúci potlesk.

Vďaka patrí všetkým, ktorí sa zapojili do výzdoby sály, čo-to priniesli, napiekli, pomohli a nakoniec aj poupratovali.

Okrem zábavy, humoru a príjemného posedenie ide o čosi viac. Každé podujatie utužuje vzťahy, kde FARNOSŤ znamená RODINA. A tak sme sa aj cítili .....

                                                                                                                                Majka Novosedlíková

 

 

Fašiangové posedenie 2017