Duchovná príprava pred sviatkom Božieho milosrdenstva

26.04.2014 18:00

"Človek nepotrebuje nič viac ako Božie Milosrdensvo - túto lásku, ktorá je dobrotivá,ktorá je súcitná, ktorá pozdvihuje človeka nad jeho slabosti do nekonečných výšin, k svätosti Boha" Ján Pavol II.

Nedeľa Božieho milosrdenstva a svätorečenie Jána XXIII. a Jána Pavla II.
Sme vďační, že sme sa na túto veľkú udalosť mohli pripraviť počas trojdnia, ktoré bolo naplnené veľkými milosťami.
Vo štvrtok do nášho pastoračného centra zavítal gospelový zbor Elias z východného Slovenska. Zbor plný mladých ľudí, ktorí spievali na chválu Boha. Plní radosti, ktorú nám naplno odovzdali a ukázali nám, že aj v detských srdciach a srdciach mladých ľudí je túžba po Bohu a chvália Ho svojim jazykom lásky.
V homílii sa nám prihovoril vdp. Matúš Bašista, ktorý nám názorne ukázal, že aj keď si na seba nahodíme škrupinu hriechu, Bohu na nás záleží, Boh stojí pri nás.
Po svätej omši sa nám prihovorila aj sr. Faustýna z Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva a rôznymi svedectvami nám rozprávala o veľkom milosrdenstve nášho Boha.

V piatok počas svätej omše spieval náš rodinný zbor Faustínček. Deti zo spevokolu sa zapojili aj do modlitby deviatnika k Božiemu milosrdenstvu.
Počas svätej omše zaznela obľúbená pieseň Jána Pavla II. - Bárka a na záver sme si spevom a tancom sprítomnili, ako na nás "prší Boža milosť".
V homílii nám o ceste k svätosti podľa Jána Pavla II. rozprával P. Leopold Jablonský, OFM, ktorý aplikoval usmernenia z encyklík Jána Pavla II. do nášho rodinného života. Po sv. omši sme si počas prednášky vypočuli množstvo krásnych myšlienok, ako napríklad požehnávanie, žehnanie si v rodinách... Na záver nám p. Jablonský odpovedal na naše zvedavé otázky. Tieto slová budeme radi prenášať do nášho každodenného života.

V sobotu dopoludnia sa v pastoračnom centre stretli deti na biblickom stretku, kde spoznávali Božie milosrdenstvo, sestru Faustýnu i Karola Wojtylu. Boh sa dotýkal detských srdiečok ich detským, hravým spôsobom.
Večer nás všetkých čakal koncert mládežníckeho speváckeho zboru Dona Bosca z Piešťan. Pred sv. omšou i počas nej nám mladí zaspievali množstvo krásnych mládežníckych gospelových piesní. Spolu s nimi sme si zaspievali i my.
V homílii sa nám prihovoril ThLic. Juraj Schindler. Rozprával o zásahu Božieho milosrdenstva do našich životov, o veľkosti a pôsobení Božieho milosrdenstva.
Po sv. omši nás sestry Premonštrátky viedli eucharistickou adoráciou. Ak sa nám podarilo stíšiť pred eucharistickým Kristom, mohli sme zakúsiť Jeho nežný dotyk.
ĎAKUJEME Ti, Pane za túto požehnanú prípravu na deň, v ktorom nám hovoríš o svojom veľkom milosrdenstve.

 

Martina Ďuračková

Duchovná príprava pred sviatkom Božieho milosrdenstva 24.4.2014

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Duchovná príprava pred sviatkom Božieho milosrdenstva 25.4.2014

1 | 2 | 3 | 4 >>

Duchovná príprava pred sviatkom Božieho milosrdenstva 26.4.2014

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>