Držme sa lana Božieho slova

05.03.2017 10:30

Na svätej omši Prvú pôstnu nedeľu sme počuli, ako Pán Ježiš zvíťazil nad pokušeniami. Držal sa slov svojho Otca. Hoci mu diabol ponúkal moc, bohatstvo a vládu, ak mu bude slúžiť, on sa nedal zviesť. Dal nám všetkým príklad, ako odolať. Božie slovo je ako lano, ktoré nás istí, aby sme nespadli, ale bezpečne vyšli až hore – do neba. Kto sa toho lana pustí, spadne do hlbokej priepasti a ublíži si. Nech nás počas tohto pôstneho obdobia Božie slovo sprevádza, aby sme zostali verní kresťanským hodnotám. Nezľaknime sa obety a námahy, verme evanjeliu, buďme pokorní, dobrosrdeční a držme sa nášho Pána Ježiša Krista. 

Držme sa lana Božieho slova