Druhé výročie požehnania Pastoračného centra.

14.10.2014 18:00

     Sviatočný deň našej farnosti bol 14. október 2014, kedy sme si pripomenuli druhé výročie požehnania Pastoračného centra Božieho milosrdenstva.

     Slávnostnú svätú omšu viedol farár farnosti Mgr. Marián Díreš, spolu s vsdp. dekanom Jozefom Slamkom, ktorý predniesol homíliu. Myšlienkami sa vrátil do čias, kedy pôsobil v Trnave ako farár v Bazilike sv. Mikuláša. Vyzdvihol význam a potrebu Pastoračných centier, ktoré má byť miestom spoločenstva. Kládol však dôraz na to, že prvým miestom evanjelizácie má byť rodina, kde rodičia majú viesť svoje deti k pravým hodnotám kresťanského života. Vzácnymi myšlienkami pápeža Františka z jeho apoštolskej exhortácie „Evangelii Gaudium“ povzbudil veriacich k novej evanjelizácii v dnešnom svete. Zdôrazňoval, že centrom novej evanjelizácie má byť kerygma – ohlasovanie, a to vlastným životom, príkladom, spoločenstvom ....

     V závere svätej omše sa pán farár poďakoval kazateľovi za jeho prítomnosť medzi nami, taktiež chrámovému zboru, ktorý doprevádzal bohoslužbu svojím spevom.

     Po skončení nasledovalo agapé, ktoré sa nieslo v priateľskom duchu.

     Ďakujeme všetkým, ktorí prišli  na svätú omšu, pri ktorej sme spoločne vytvorili jednu duchovnú rodinu.

 

                                       Mária Novosedlíková

 

 

Fotogaléria: Druhé výročie požehnania Pastoračného centra.