Dobrá novina nás učí skromnosti

08.02.2014 15:30

     Aj keď už máme vianočné obdobie za sebou a mnohí sa už tešíme na prvý závan teplej jari, predsa sme  si v sobotu zaspomínali s koledníkmi Dobrej noviny na naše nedávne koledovanie. A dôvodom neboli len malé skromné darčeky, ktoré dostáva každý koledník ako poďakovanie za jeho ochotu ísť koledovať. Pre deti sme si pripravili aj zaujímavé aktivity, počas ktorých hravou formou spoznali, že nie vždy musíme mať všetko, po čom túžime ako aj to, koľko vecí vlastne ani nepotrebujeme.

       Deti si so záujmom vypočuli skutočný príbeh o Pauline Nabasirye z Ugandy, ktorá si cez pôžičkový systém Wekembe -  Snaž sa! vo farnosti, kde žije, mohla požičať 20 eur.  Vďaka tomu dokázala rozbehnúť jednoduché podnikanie, čím zabezpečila pravidelný príjem na skromný život pre svojich sedem detí. Prostredníctvom tohto rozprávania sme si ukázali, že ak sa človek dokáže uskromniť a s pomocou Božou ide za svojim cieľom, dokáže veľké veci.

       Na záver stretnutia sme sa naučili spievať a tancovať africkú pieseň Iende Mbele (Nech Pán ide vpredu) a mali sme aj malé pohostenie, ktoré nám pripravili ochotní farníci v spolupráci s pánom farárom.

       Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do Dobrej noviny. Nech vás dobrotivý Boh prehojne odmení za vašu štedrosť a ochotu.

 

Mária Jágrová

Dobrá novina nás učí skromnosti