Dobrá Novina mení môj život

06.01.2015 10:30

Podajme ruku deťom

Motto Dobrej noviny

Dobrá Novina mení môj život

Už neuveriteľný 20. krát sa slovenské deti počas uplynulého vianočného obdobia zapojili do koledníckej akcie Dobrá novina, ktorá je spojená so zbierkou na podporu rozvojových projektov v krajinách subsaharskej Afriky. Jubilejný 20. ročník Dobrej noviny dostal názov Dobrá novina mení môj život. Dáva priestor všetkým na chvíľu sa zastaviť a zamyslieť. Veď Dobrá novina pozitívne ovplyvňuje nielen životy ľudí v afrických krajinách, pre ktorých sú určené rozvojové projekty, ale má vplyv aj na životy všetkých, ktorí sa hocakým spôsobom zapájajú do tohto úspešného projektu.

20. ročník Dobrej noviny je spojený aj s témou Vďačnosť. Ďakujeme Pánu Bohu, že prehojne požehnáva toto krásne dielo ako aj koledníkom a ľuďom, ktorí koledníkov vždy s láskou a ochotou prijali. Svojim príspevkom pre núdznych zároveň vyjadrujeme vďačnosť Bohu za všetko, čo nám požehnal a práve preto sme ochotní podeliť sa s tými, ktorí nemajú často krát ani zlomok z toho, čo sme dostali my.

Aj z tohto dôvodu sa do 20. ročníka Dobrej noviny po 2-krát zapojili aj deti z našej farnosti. Počas koledovania v rodinách 25. decembra 2014 vykoledovali 500 eur. Deti svojim koledníckym programom potešili aj mnohých veriacich, ktorí boli prítomní na sv. omši na sviatok Zjavenia pána. Počas zbierky v tento deň vykoledovali viac ako 750 eur.

Ďakujeme všetkým štedrým darcom, rodinám, ktoré prijali koledníkov, koledníkom a všetkým, ktorí na Dobrú novinu myslia v modlitbách. Úprimné „Pán Boh zaplať“ vyslovujeme aj tým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli pri príprave, organizovaní a zabezpečovaní koledovania.

 

M. Jágrová, zodpovedná osoba za Dobrú novinu vo farnosti

Dobrá Novina mení môj život